top of page
Murak Bardakçı, ustaların kitabı 11, alternatif yayıncılık

KİTABIMIZ 11'İN SERÜVENİ: 

Ülkemizde, birçok meslek dalında olduğu gibi, grafik tasarımda da arşivcilik ve bellek oluşturma, epeyce ihmal edilmiş bir konudur. Bu konudaki yayınlar ise ne yazık ki yok denecek kadar azdır. 
Akademideki öğrenim hayatımı kaynaksız geçirmenin yan etkisidir aslında bu kitap. O dönemlerden kalan açlık, ister istemez bana elime geçen belge ve bilgileri biriktirme ve bir arşiv edinme alışkanlığını kazandırdı. 

 

BU BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİYDİ.

Bu kitap benim için bir sosyal sorumluluk projesiydi. Bir sanatçının ölümünün ancak eserlerinin de yok olmasıyla gerçekleseceği inancıyla yer verdiğimiz sanatçılarımızla ilgili dağınık bilgileri bir araya getirme, mevcut belge ve bilgileri disiplin altına alma, sağlam ve doğru bir kaynak oluşturma çabasıdır. 

Bu kitap; bugün hayatta olmayan ama eserleriyle mesleki tarihimize (klasik tabirle) isimlerini altın harflerle kazımış 11 değerli ustamızın hayatları ve eserleri üzerine bir derlemeyi içeriyor.

Ebuzziya Tevfik, Kenan Temizan, Münif Fehim, İhap Hulusi Görey, Emin Barın, Atıf Tuna, Mesut Manioğlu, Mengü Ertel, Sait Maden, Turgay Betil, Necati Abacı.

Kitapta yer alan bu isimler, mesleğimizin iz bırakan sanatçılarımızdır. Bu isimler, üstün yeteneklerinin yanı sıra, diğer sanat disiplinlerine kayıtsız kalmayan bir çok yönlülüğe sahiptiler. Bugünün olanaklarıyla karşılaştırılamayacak kadar güç koşullarda kendi kendilerini eğiterek yetiştiren bu isimler, sadece grafik değil, sinemadan tiyatroya, romandan şiire, seramikten heykele kadar, sanatın hemen her alanında, önemli tasarımlarda ve üretimlerde bulunmuşlardır. Ancak ne yazık ki günümüzde, bu sanatçılarımızla ilgili, önemli bilgilere ve bu sanatçılarımızın eserlerine ulaşmak pek de kolay değildir.  

Mesleğimize önemli katkıları olan bu ustaların isimleri, izleri iyice yok olmadan, bir an önce ve mümkün olabildiğince kayıt altına alınması gerekiyordu. Kurtarabildiğimiz bu belge ve bilgileri bir araya getirmek, disiplin altına almak, gelecek nesillere de sağlam ve doğru bir kaynak olarak aktarmak, hem mesleğimize emek ve ömürlerini vermiş sanatçılarımıza, hem de mesleğimize hepimizin mutlaka ödemesi gereken bir borç olduğu inancındayım.
 

Kitapta yer alan bu isimler, mesleğimizin iz bırakan sanatçılarımızdır. Bu isimler, üstün yeteneklerinin yanı sıra, diğer sanat disiplinlerine kayıtsız kalmayan bir çok yönlülüğe sahiptiler. Bugünün olanaklarıyla karşılaştırılamayacak kadar güç koşullarda kendi kendilerini eğiterek yetiştiren bu isimler, sadece grafik değil, sinemadan tiyatroya, romandan şiire, seramikten heykele kadar, sanatın hemen her alanında, önemli tasarımlarda ve üretimlerde bulunmuşlardır. Ancak ne yazık ki günümüzde, bu sanatçılarımızla ilgili, önemli bilgilere ve bu sanatçılarımızın eserlerine ulaşmak pek de kolay değildir.  

Mesleğimize önemli katkıları olan bu ustaların isimleri, izleri iyice yok olmadan, bir an önce ve mümkün olabildiğince kayıt altına alınması gerekiyordu. Kurtarabildiğimiz bu belge ve bilgileri bir araya getirmek, disiplin altına almak, gelecek nesillere de sağlam ve doğru bir kaynak olarak aktarmak, hem mesleğimize emek ve ömürlerini vermiş sanatçılarımıza, hem de mesleğimize hepimizin mutlaka ödemesi gereken bir borç olduğu inancındayım.

KİTAP 7 YILDA TAMAMLANDI.

Mesleğimizin geçmişini kayıt altına almanın mütavazı iddiasıyla yola çıkılan bir serinin önemli bir  parçası olmasını dilediğim bu kitap, aynı zamanda 7 yıllık bir emekle bir hayalin de gerçeğe dönüşmesidir.
Bu kitap, büyük ölçüde toplumumuza has imece kültürü ve ruhunun devreye girmesiyle gerçekleşti. Bir eseri meydana getirenlerin yanında, o eseri koruyup bu günlere ulaştıranların da o eseri oluşturanlar kadar taktir edilmesi gerekir. Eğer bu güzel insanlar olmasaydı böyle bir kitabın gerçekleşmesi de mümkün olmayacaktı. Dolayısıyla bu bütünün ve bütünlüğün parçalarını oluşturan herkese çok şey borçluyum.
Kitapta 100'ü aşkın sanatçımızın çok önemli katkı ve destekleri var. Tabi ki en büyük desteği de ailemdem gördüm. Sevgili eşim redaksiyonu yapmak için 500 sayfalık kitabı en az 5 sefer okumuştur. Keza sevgili kızımın fotoğraf desteği de çok değerliydi.DOĞAN HIZLAN'IN
HÜRRİYET RADİKAL KİTAP EKİNDEKİ YAZISI:

Grafiğin İlk 11’i


Afişlere bakarız, posterleri alıp büromuza evimize asarız, ama kimin eseridir bilmeyiz. Bir kitabın kapağını çok beğeniriz yapanı merak etmeyiz, etsek bile tanıtım yazımızda adını geçirmeyiz.

Ali Tekin Çam, çok yararlı bir albüm hazırlamış. Öyle ki her sayfasının başında dakikalarca durdum…

Kitabın adı bir sayı: 11! Ama kalem ucu şeklinde yapılmış. Çizim kalemini anımsatan bir tasarımla zengin çağrışımlar eşliğinde açıyorsunuz kapağı…

Bu kitaptan söz etmeden önce bazı sorular sormak istiyorum

Grafik tasarım nedir? Tam cevap verebilecek kim var merak ediyorum.

Türk grafik tasarımının tarihini biliyor muyuz? Mesleğin dışındakilerin bildiğini pek sanmam.

Zirvedeki adlar kimler? Bugünden birkaç isim sayabilirsiniz elbette ama hiçbiri gerçek sayıyı vermeyecektir…

Bugünü hangi ustalar hazırladı? İşte asıl cevaplamanız gereken soru bu.

Afişlere bakarız, posterleri alıp büromuza evimize asarız, ama kimin eseridir bilmeyiz. Bir kitabın kapağını çok beğeniriz yapanı merak etmeyiz, etsek bile tanıtım yazımızda adını geçirmeyiz.

Kısaca bazı sanatlar, meslekler var ki, eserleri de kendileri de layık oldukları ilgiyi görmezler. Grafik tasarım bunların başında geliyor…

Grafiğin ilk 11’i kimler?

Ebuzziya Tevfik, Kenan Temizan, Münif Fehim, İhap Hulusi Görey, Emin Barın, Atıf Tuna, Mesut Manioğlu, Mengü Ertel, Sait Maden, Turgay Betil, Necati Abacı…

Bu adlardan bazılarını tanıdım, bazıları da yakın dostum oldu. Hem ürünlerini sevdim hem de kendilerini.

On bir ustadan kimileri benim yönettiğim dergilere, özel kapak yaptılar, yayımladığım kitapların kapaklarını çizdiler. Hepsi dost hatıralarımın özel yerinde dururlar.

İhap Hulusi Görey’i bana tanıştıran rahmetli dostum çevirmen Adnan Semih Yazıcıoğlu idi. Kınalıada’da Fazıl Ahmet Aykaç Caddesi’ndeki Rüzgârlı Köşk’ün bir katında otururdu. Daha sonra çalışmalarını görmek için Gayrettepe’deki evine de gittim.

Ona her gittiğimde, evin balkonunda oturur uzun uzun konuşurduk.

Atatürk’ün isteğiyle Alfabe’nin kapağını yapan odur. Kulüp Rakısı’nın kapağındaki illüstrasyon da komşusu Fazıl Ahmet Aykaç ile İhap Hulusi Görey’in kendisidir.

Emin Barın da tanıdığım, Çemberlitaş’taki atölyesine gittiğim, bir isimdi. Latin harfleriyle yarattığı hat sanatının örneklerini hayranlıkla seyrederdim. Anıtkabir’deki kitabelerde onun imzası vardır. Yaptığı ciltler birer sanat eseriydiler.

Unutulmaz afişler

Eski dergilerde bazı şiirlerin, güftelerin illüstrasyonunu Münif Fehim çizerdi, eski 7 Gün arşivi içinde birçok örneği duruyor.

Mengü Ertel’in yaratıcılık alanının türü genişti. Grafik tasarımlardaki çalışmaları her alanı kapsardı.

Hürriyet Gösteri’nin kapağını yaptı, kitaplar, unutulmaz tiyatro afişleri çizdi. Bakın festivaller tarihimize, en unutulmaz afişler hep onun eseridir.

Konuşmasından da ayrı bir tat alırdım! Uzun sakalları, saçı ve kışın üzerinden çıkarmadığı keçe yeleğiyle kendi görselliğini oluşturmuştu. Bâb-ı Âli Yokuşu’ndan aşağıya Vespa’sının üstünde rüzgâr gibi inerdi.

Sait Maden, sadece grafik çalışmaları nedeniyle dostum değildi, şair ve şiir çevirmeni olduğu için köklü bir dostluğumuz vardı.

Ankara Caddesi’ndeki handa bürosuna gider, kitap, dergi kapaklarını alırdım. Beyaz önlüğüyle atölyesinde disiplinli bir çalışma örneği gösterirdi. Sanatının dervişlerindendi…

On bir usta isim hakkındaki yazılar, incelemeler, örnekler grafik tasarımı tarihimiz açısından büyük eksiği kapatıyor.

Daha önce böyle bir çalışmayı da Sait Maden yapmıştı.

Kitapta yer alan, grafik tasarımcılarının yurt dışında öğrendikleri, oradaki çalışmalarına dair bölümler bugün gelinen yeri aydınlatması açısından önem taşıyor.

Meslektekiler hariç birçok kimse bu türün tarihini, anılması gereken adları ne yazık ki bilmiyor.

Başka açıdan da bu albüme yaklaşmalısınız.

Grafik tasarım beğenimiz nereye geldi, bu gelişmeyi sağlayan ustalar kimlerdi? Hangi eserlerle görsel beğenimizin seviyesini yukarı çektiler. Hangi tasarımlarla ölümsüz oldular…

Albümdeki kitap kapaklarını, bugün okuduğunuz kitap kapaklarıyla karşılaştırdığınızda onları yeniden değerlendirin. Elbette beğenmediğiniz, basit bulduklarınız da olacaktır, ancak onlar çizilmeseydi bugüne varamazdık.

Daha önemlisi o çizimler, kitap kapakları, yazar-çizer ilişkisini de ortaya koyuyor.

Mengü Ertel’i başka bir televizyon programıyla da anımsatmak isterim. TRT’deki 180 programlık “Cumhuriyete Kanat Gerenler”, yeni cumhuriyetin kuruluş tarihi için belgesel bir başvuru kaynağı niteliği taşır. Mengü Ertel’in tiyatro sanatı ile ilgisinin yoğunluğunu da tiyatro afişleri gösterir.

Ülfet Ertel ve Melis Tuncay’ın Mengü Ertel bölümü çalışmalarının listesini veriyor.  Sadece Ertel mi? Âtıf Tuna’nın meşhur TEKEL tasarımı ve diğer kamu kurumlarının ürünleri için yaptığı logolar, tasarımlar… Hepsini ezbere biliyoruz, gözümüzün önünde canlanıyorlar! İşte onları yaratanları anlatıyor bu kitap.

Bakın Sait Maden, çalışmaları, yaratıcılığı için ne diyor:

“Aslında benim grafiğimi biçimlendiren, alttan alta etkileyen ve destekleyen, besleyen tek kaynak benim şair tarafımdır. Edebiyatım, benim resmimi çok besledi.”

On bir usta hakkında incelemeler, tanıtmalar da o meslekten olanlar tarafından yazıldı. Bol fotoğraflı, örnekli bir kitap. Ali Tekin Çam’ın bu çalışmaları sürdürmesini dilerim.

 

Bu eser hakkında ne dediler?

Ülfet ERTEL (Mengü Ertel'in eşi)
Mükemmel bir çalışma... Kitabiniz bir sanat ESERİ değerinde...Çok mutlu olduk. Teşekkürler...


Murat ERTEL (Mengü Ertel'in oğlu, müzisyen)
Sevgili Ali Tekin
Harika bir kitap ve çalışma olmuş
Türkiye ve dünya için çok gerekli bir kitap
Size çok teşekkür ederiz.


Selim İLERİ
Aziz dostum Doğan Hızlan, “Ali Tekin Çam, çok yararlı bir albüm hazırlamış. Öyle ki her sayfasının başında dakikalarca durdum” diyor. 11’in başında dakikalarca duranlardan biri de benim. Bu değerli çalışma sanki geçmişime, hayatımın bütün evrelerine alıp götürdü.
 
Münif Fehim’in eserlerini, o dinmez hayranlığımla yine Semih Lutfî Kitabevi’nin camekânında gördüm. Aka Gündüz, Güzide Sabri, Server Bedi imzalı romanların kapakları Münif Fehim’le canlanıyordu. Sırada Atlas Kitabevi’nin Hüseyin Rahmi Gürpınar dizisi vardı. Yılmaz usta Münif Fehim, bu kez, bütün bir Hüseyin Rahmi dünyasını illüstrasyona döküyordu.
 
Ali Tekin Çam kültür hayatımız için minnet duyulacak bir kitap hazırlamış. Bugünün insanlarının hiç bilmediği Kenan Temizan’lar, Emin Barın’lar, hele İhap Hulusi Göney’ler anılardan, emeklerinden çıkageliyorlar. İhap Hulusi’yle yol aldıkça, Türkiye’nin kent kültürüne bağlanış serüveni açık seçik beliriyor. Birtakım afişler, ilânlar, bakıyorsunuz, kapanan dönemleri yansıtıyor. O dönemler kapanmış da, kent kültürü, uygarlığı ilerlemiş mi, saptamak size düşüyor.
 
Sonra yakından tanıdığım Sait Maden. Gerçek bir sanat insanıydı. Yalnızca büyük bir grafikçi değil, yetkin bir gönül adamı; küçük bir yayınevi kurmuştuk, başta Hulki Aktunç’un Gidenler Dönmeyenler’i, birçok kapağımızı Sait Maden yapmıştı, hep o küçük yayınevine birer armağan olarak...
Ali Tekin Çam, Kenan Temizan’ı fırsat bilerek, öğrencisi Günseli Başar’a bir bölüm ayırmış. Avrupa Güzellik Kraliçesi Günseli Başar hocasını anlatıyor; sayfalarda Günseli Hanım birer ikon değeri taşıyan eski fotoğraflarıyla göz kamaştırıyor. Bodrum’da çekilmiş son bir fotoğraf, yaşlılık gelip çatmış ama, Günseli Başar eşsiz zarafetinden hiçbir şey yitirmemiş!


Ender MERTER (İletişimci, Öğretim Görevlisi, İlancılık Reklam'ın Eş Başkanı)
Harika bir kaynak eser olmuş eline yüreğine sağlık.


Prof. Namık Kemal SARIKAVAK (Hacettepe Üniversitesi)
Tasarım Ustası ve Araştırmacısı Ali Tekin Çam Sunar...
Tüm Grafik Tasarım Akademyasına. Değerli tasarımcı ve araştırmacı Ali Tekin Çam'ın hazırladığı ve Analiz tarafından yayınlanan kitabı "11" Türk Grafik Tasarım Tarihi, Görsel Kültür, Afiş Sanatı, Logo Tasarımı vb. gibi birçok konuda kaynak teşkil edecek son derece geniş ve zengin içerikli bir eserdir. Akademik ve kültürel açıdan kendini donatmak isteyecekler için bir başvuru kitabıdır. Sevgili dostum, Ali Tekin Çam'ı hem daha önceki akademik katkıları hem de bu eseri nedeniyle kutluyor, camia adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Tüm genç akademisyenlere bu kitabı tükenmeden almalarını öneriyorum. Sevgilerimle.


Türker EDE (Grafik Tasarımcı)
Kitabı geçenlerde bir yerde gördüm, "Ne güzel bravo kim yapmış bunu?" dedim, baktım sen çıktın! Tebrik ederim Alicim, emeğine ellerine sağlık!...


İlteriş SUN (Müzisyen ve Müzik Eğitmeni)
Eline emeğine sağlık. Anıtsal bir belgeleme çalışması olmuş. Ülkemizde böylesine çalışmalar o kadar eksik ki. Kutlarım.


Seda ABACI Gürdal (Necati Abacı'nın Kız Kardeşi)
"Ustaların Kitabı"şu an hayatta olmayan 11 usta grafikerlerimizin hayatını ve sanat yaşamlarının titizlikle anlatan mükemmel bir kitap, albüm, yapıt...Bu şahane yapıtın içine canım ağbim Necati Abacı da yer aldığı için sevgili Ali Tekin Çam'a sonsuz teşekkür ederim, elinize emeğinize sağlık...


Alican ABACI (Necati Abacı'nın Oğlu)
Ali Abi, ellerine sağlık gercekten şahane bir eser hazırlamışsın.


Sabahat ABACI (Necati Abacı'nın Eşi)
Kitap çok şık olmuş ellerine, emeğine sağlık. Necati'yle ilgili bölüm onu çok iyi anlatıyor... Bol bol okuru olur umarım.


Erdoğan KARAYEL (Grafik Tasarımcı - Karikatürist)
Ali'nin olağanüstü ve büyük özveriyle oluşturduğu çabaları iyi bir meyve vermiş.. Kutluyorum..


Vesile Aktaş SÜEL (Grafik Tasarımcı)
Aliciğim.. Bu Kitabınla başarılarına bir başarı daha katıyorsun..Tebrik ediyorum seni... Emeğinin tüm grafik sanatçılarına ışık olacağından eminim...
 

Alev Kırım DEMİREL (Modacı)
Kalite süper, içindekiler paha biçilmez.. Yüreğine sağlık arkadaşım...


Nesteren SİLİVRİLİ (Ressam)
Ali'ciğim bu gün kitabın, gelen Akademili misafirlerim tarafından incelendi. Takdir ve tebriklerini yolladılar sana.  Sevgilerimle...
 

Selma CERAN (Grafik Tasarımcı)
Ali Bey Merhabalar, 
Kitabınızı aldım. Kitabınız harika!!! Müthiş bir kitap olmuş. Elinize, gönlünüze emeğinize sağlık. Gerçekten Türk grafik tasarımının böyle kaynaklara çok ama çok ihtiyacı var. Tezimi araştırırken keşke böyle kaynaklar olsaydı dedim. Öyle güzel hazırlamışsınız ki, gerçekten müthiş bir emek.
 

Ümit BAYAZOĞLU (Gazeteci - Araştırmacı)
Ali Tekin Çam'ın hazırladığı 11 büyük grafik sanatçısını eserleriyle beraber tanıtan bu kitabı ilgiliye, bilgiliye, ve meraklılara hararetle tavsiye ederim.


Nur BAYAR (Yönetici)
Çok güzel bir eser ortaya koymuşsun. Yıllardır verdiğin emeği bilen biri olarak sonsuz tebrik ediyorum.. Bu güzel eserin, hakettiği değeri bulacağına inanıyorum..Kutlarım gönülden...
 

Semra TİMURHAN (Grafik Tasarımcı)
Öncelikle muhteşem emeğine bir grafik tasarımcı olarak gönül dolusu teşekkürler Ali. Grafik tasarım geçmişimize önemli belge oluşturacak çok çok değerli bu eserinle ismini, Türk Grafik Tasarım Tarihine bir kez daha onur duyulacak bir çalışma ile yazdın. Tekrar coşkuyla kutluyor, ayrıca bir İDGSA / UESYO'lu olarak da gurur duyuyorum. Devamının geleceğini de umarak, hayırlı olsun diyorum... Sevgiler..
 

Ayşegül İZER (MSGSÜ - Dekan)
Çok başarılı bir derleme olmuş... Mesleğim adına çok teşekkür ediyorum.
 

Abdullah TAŞÇI (Doğuş Üniversitesi Yrd. Doçent)
Ali Tekin Çam, 7 senelik çalışma sonucu Türk grafik ustalarından 11 kişiyi kapsayan bir kitap çıkartmış. Kitabı edindim. Çok kapsamlı ve değerli bir çalışma.
 

İlhan BİLGE (Grafik Tasarımcı - Öğretim Görevlisi)
Bu kitap, her grafikerin kitaplığında bulunması gereken bir kaynak. Okul kitaplıklarında bulunması daha da önemli.
 

Prof. Dr. Nazan ERKMEN (Doğuş Üniversitesi - Dekan)
Çok güzel hazırlanmış, müthiş değerli bir eser.
 

Gökhan AKÇURA (Yazar, Araştırmacı, Senarist, Reklamcı, Yayıncı, Editör, Radyo Programcısı)
Çok güzel hazırlamışsın tebrik ve teşekkür ediyorum.


Analiz Yayıncılık, Alper Efe ATAMAN
Kendisini 'Türk Grafik Tarihi'ne ilgi duyan ve kafa yoran biri' olarak tanımlayan, grafik tasarımcı Ali Tekin Çam'ın hazırladığı bu kaynak kitapta, eserleriyle grafik tarihimizde iz bırakmış 11 üstadın çalışmaları titizlikle ele alınmıştır.


Matbaateknik.com.tr
“11” bir kaynak eser. Yazarı basım endüstrimiz ve özellikle dergimiz için çok tanıdık bir isim. Ali Tekin Çam. Kitap, bugün hayatta olmayan ama eserleriyle mesleki tarihimize (klasik tabirle) isimlerini altın harflerle kazımış 11 değerli ustamızın hayatları ve eserleri üzerine bir derlemeyi içeriyor.


Milliyet.com.tr
Eskişehirli grafik tasarımcı Ali Tekin Çam tarafından geçtiğimiz ay ülke kültürüne kazandırılan ve değerli grafik ustalarının belge ve bilgileriyle yer aldığı ’11 / Türk Grafik Tasarım Tarihi-1’ isimli kitabın, Türk grafik tasarım tarihine önemli ölçüde ışık tutacak ilk ve tek kaynak Kitap olma özeliğine sahip olduğu belirtildi.


Yrd. Doç. Dr. Nuri SEZER (Gelişim ve Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi)
Türk Grafik Tasarım Tarihi-1"
7 yılda tamamlanan 500 sayfalık, üstadlarımızın tanıtımını ve mesleki deneyimlerinin tarihsel boyutlarının gençlere devrolması adına meslekdaşımız, Grafik Tasarım Ustası, Değerli Sanatçı ve Sevgili Dostum "Ali Tekin ÇAM"ın büyük araştırmalar ve uzun sürede çıkarttığı bu eserin farkındalığına varabilme duyarlılığını öğrencilerimize neden göstermiyoruz?


Faruk ÇAĞLA (TGDD Başkanı)
Türk Grafik Tasarım Tarihine damgasını vurmuş Ebuzziya Tevfik, Kenan Temizan, Münif Fehim, İhap Hulusi Görey, Emin Barın, Atıf Tuna, Mesut Manioğlu, Mengü Ertel, Sait Maden, Turgay Betil ve Necati Abacı gibi 11 dev sanatçının hayatı ve eserlerinin yer aldığı bu dev inceleme, bu güne kadar yapılmayan büyük bir arşiv ve bilgi hazinesi niteliğinde.

Tüm Grafikerlerin ve Grafiker adaylarının edinmesi gereken çok önemli ve değerli bir eser.

Ali Tekin ÇAM
Akademideki öğrenim hayatımı kaynaksız geçirmenin yan etkisidir aslında bu kitap. O dönemlerden kalan açlık, ister istemez bana elime geçen belge ve bilgileri biriktirme ve bir arşiv edinme alışkanlığını kazandırdı.(…)

"Bu çalışma, bir sanatçının ölümünün ancak eserlerinin de yok olmasıyla gerçekleşeceği inancıyla yer verdiğimiz sanatçılarımızla ilgili dağınık bilgileri bir araya getirme, mevcut belge ve bilgileri disiplin altına alma, sağlam ve doğru bir kaynak oluşturma çabasıdır. Bu kitap; bugün hayatta olmayan ama eserleriyle mesleki tarihimize (klasik tabirle) isimlerini altın harflerle kazımış 11 değerli ustamızın hayatları ve eserleri üzerine bir derlemeyi içeriyor.


 

Kitabın Teknik Bilgileri:
 
Cilt Bilgisi: Sert Kapak Ciltli ve Şömize, İplik Dikiş 
Kağıt Bilgisi: 150 gr. Mat Kuşe 
Sayfa Sayısı: 496 Kitap 
Boyutları: 22 x 30.5 
Sayfa Boyutları: A4 (21 x 29.7 cm)

 

Kitap hakkında medyadan bazı makaleler;

http://kitap.radikal.com.tr/makale/haber/grafigin-ilk-11i-405936
http://kitap.radikal.com.tr/makale/haber/baska-yazarlari-sevmek-406532
http://www.matbaateknik.com.tr/grafiknameden-11-e/
http://www.milliyet.com.tr/eskisehirli-sanatcinin-turk-grafik-tarihine-eskisehir-yerelhaber-416380/


Kitap temini:
ALTERNATİF YAYINCILIK
T: 0212 217 73 63 - 0536 580 31 31  
F: 0212 217 73 64
www.grafikkitaplari.com  
e-posta: alternatif@grafik kitapları.com

TR İllüstrasyon Kitabı, Alternatif Yayıncılık, Tuvart.com
bottom of page