top of page

REKLAM İLLÜSTRASYONU

Her ne kadar sektörde yaygın bir biçimde illüstrasyon olarak kullanılıyor ise de biz;
u görsel nesneye Türkçe; benzetim diyebiliriz. Gerçekten benzetim, olan ya da olmayan bir şeyi iyi ve

önemli kısımları öne çıkarıp, detayları budayarak resimleştirmektir. Aslında tarih öncesi çağlardan kalan

mağaralarda bu benzetimlerin ilk örneklerine rastlayabilmekteyiz. İnsanoğlu, bu mağara resimlemelerini

sanat iç tepilerini tatmin için mi yapmıştır?

Hayır!

Tıpkı bugün kullandığımız üzere bilgilendirmek, öğretmek, tanıtmak için yapmıştır. 

Ya daha mağara içinden çıkmasına izin verilmeyen küçüklere; bak, bu kurttur, seni parçalar, tanı veya bak bu geyiktir, onu avlar yeriz, tanı! demek için betimlenmiştir.

Veya toplu olarak yapılacak bir avın, ayinin ya da merasimin şeklen tarifi için yapmıştır. 

Sanayi devrimi ortaya çıkana kadar da çeşitli zamanlarda çeşitli maksatlarla yapılmış benzetimlere rastlayabilmekteyiz. 

Bugün bilgilendirici tıbbi benzetim olarak tanımlayabileceğimiz XV. yüzyıla ait Vinci'li Leonardo'nun insan bedeninin iç yapısını inceleyen çalışmalarını örnekleyebiliriz.

Sanayi devriminin ortaya çıkmasıyla fabrikalaşmanın getirdiği ürün fazlalıklarının ambalajlanması ve tanıtılarak yaygınlaştırılmasıyla ilgili benzetimlere ihtiyacı artırmış, yine bu fabrikalaşmanın zenginleştirdiği bir takım insanların çeşitli sosyal faaliyetleri ve eğlenceleri için benzetimlere gerek duyulmuş ve günümüzde de bu böyle süregelmiştir.

Benzetim, aslında gözümüzün önünde olmayan bir şeyin gözümüzde canlandırılması çabasıdır. Canlandırırken de kusurlarından ve detaylarından arındırılarak güzelleştirilmesidir. 

Günümüzde benzetim, reklam sektörü dediğimiz sektörün her dalında karşımıza çıkmakta; bizi cezbetmeye, etkilemeye çalışmaktadır.

bu bağlamda afişler, etiketler, ambalajlar, ilanlar, kitap kapakları, reklam filmleri vb benzetimin sık kullanıldığı ticari alanlardır. 

Makale : Cengiz Pircivan

 

Biz de MODERN başlıklı kategorimizde TuvART.com ailesi olarak bu benzetimlere yer vermeye çalıştık. 

Ahmet Arif Eken

Ahmet Arif Eken

Tuvart.com Türk İllüstratörleri

Şahin Karakoç

Şahin Karakoç

Tuvart.com Türk İllüstratörleri

Namık Kemal Sarıkavak

Namık Kemal Sarıkavak

Tuvart.com Türk İllüstratörleri

Namık Kemal Sarıkavak

Namık Kemal Sarıkavak

Tuvart.com Türk İllüstratörleri

Alternatif Yayıncılık'a görsel ve içerik desteği için teşekkür ederiz. 

bottom of page