top of page

'Malzeme hazırdır. Malzemenin üstü örtülmüştür. Malzemenin üstündeki örtüyü kaldırmak lazımdır. Malzemenin üstündeki örtüyü kaldırmak da ancak TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ORTAYA KOYMAKLA OLUR.'

RÖPORTAJ

Halûk Tarcan

slider-ana-sayfa-tuvart-com-haluk-tarcan

Halûk Tarcan ile Ön Türk Kültürü Üzerine...

Halûk Tarcan : 'Benim için Türklükten vazgeçmemi sağlayacak hiçbir şey yoktur. BEN TÜRKÜM!'

Efenim;
Ben Haluk Tarcan, Urfa’da doğdum.

Babam, askeri doktordu. 
Mektebi Tıbbiye-i Şahane’yi birincilikle bitirdiği için babam, Almanya’ya gönderilmiş.

O zamanlar Amerika yok (hayatımızda), Almanya var. Almanya İmparatorluğu ile aramız çok iyi. 
 

Refik Saydam, babamın Mektebi Tıbbiye-i Şahane’den arkadaşı. Ayrıca Almanya’da beraber bulunmuşlar. Sonra Refik Saydam, Atatürk’ün doktoru oluyor ve Atatürk’le beraber Samsun’a çıkıyorlar. 

Cumhuriyet kurulduğu zaman Atatürk diyor ki: ‘Değerli kişiler, şehirlerde toplanmasınlar.  Anadolu’ya dağılsınlar. Kültür seviyesi yükselsin.’
 

Atatürk, Refik Saydam’a diyor ki; bana çok iyi bir doktor bulacaksın. 
Aman diyor, benim arkadaşım (var) Almanya’da tahsil etmiştir. Onu tavsiye ederim; TAMAM diyor (Atatürk), onu Urfa’ya gönderelim.

Babamı Urfa’ya gönderiyorlar. 

Neden biliyor musunuz?

Cüzzam, Traum, Verem, Sıtma, Frengi bütün yüksek seviyedeki bulaşıcı hastalıkların hepsi var orada. Babamı bilhassa oraya gönderiyorlar. Bendeniz orada doğuyorum. 
 

Sonra Urfa’dan İzmir’e gittik. 

İzmir’de ilkokula başladım. İnönü İlkokulu’nda okudum ve ilk aşkımı orada yaşadım; çocukluk aşkımı, 72 Emel. 

Sonra İzmir’den İstanbul’a gittik. 
 

İzmir’de piyanoya başlamıştım. 

4 sene Roma’da, 30 sene filan Paris’te kaldım. Hiçbir işe yaramadı. 

Bol bol piyano çalıştım ama istediğim seviyeyi bulamadım. İstediğim tekniği bana bir türlü veremediler. 

Netice itibariyle orada boşuna senelerim geçti ve 2006 senesinde İstanbul’a geldim. 

O arada bileğim sakatlandı. 10 sene piyano çalmadım. 
O zamanlar ben Ön Türk araştırması yaptım.
Bir el beni idare etti beni böyle ‘Piyanoyu  kenara bırak sen’ dedi.

Ondan sonra tekrar piyanoya başladım ve kendi tekniğimi buldum. ÖN TÜRKLER – KIRGIZİSTAN 

Milyon yılda (1 milyon) Himalayalar’da Karatau kültürüyle birlikte evrensel  kültür başlamıştır. Milyon yıldan onar binlik şeyler halinde Kırgızistan’a gelmiştir, 40 bin senesinde; Saymalıtaş’ta.
 

Saymalıtaş, Kırgızistan’da bir vadi. 

Ama bu vadi 3.500 metre yükseklikteki bir dağdan 3.000 metre aşağı iniyorsunuz, orası güzle bir vadi. 

Ve orada 100 bin civarında yazıt var. Onların ben izahını yapıyorum.

Orada tarih Kırgızistan’da olduğuna göre ve bulundukları yer 3.500 metre yükseklikteki bir vadi; karlarla kapalı. Temmuz ayında bir ara güneş açar gibi oluyor. Gerisinde kar, baştan aşağı. Kar – buz baştan aşağı. 


KARATAU - TACİKİSTAN - KAZAKİSTAN
Uygarlık milyon yılda Karatau’da başlamış. Karatau, Tacikistan’da bulunan bir mağara. O mağaranın tarihi, milyon yıl. Ondan daha eskisi yok. İnsanlık orada başlamış oluyor. Evrensel uygarlık orada başlamış. 

Milyon yıldan, yüzer bin yıllık, onar bin yıllık dilimler aşağı doğru iniyor. 

Yüz bin yılı tasavvur edebiliyor musunuz? 

Kırgızistan’a geliyoruz. Kırgızistan’ın tarihinin 40 bin olduğunu söylüyorlar. 
Arkasında milyon yıl var. 
Burada milyon yıl var, burada Kazakistan var. 

 

Yavaş yavaş geliyor geliyor, 40 bin olması çok mantıklı bir şey. 

Söylüyoruz hani 40 bin olabilir diyoruz. 
40 bin öncesi yok (Kırgızistan’da) fakat 40 bin itibariyle 13 bine kadar gidiyor. 
Çünkü 13 binde onu da ben buldum, Göbeklitepe’nin planı Saymalıtaş’ta bulunuyor. 


GÖBEKLİTEPE
Göbeklitepe’de Ön Türkçe yazı buldular; Kazım Mirşan buldu. Bir tek yazı ile olmaz; yalnız bir tek yazı olması Göbeklitepe’nin Türk olduğu ispat etmez. Ön Türkler oradan geçerken yazmış olabilirler. Bir Ön Türk aşireti oraya gitmiş yazmış olabilir. Bir tek yazı ile olmaz tabi; kültürün içinde işlenmiş olmalı ki o; kemiğine kadar işlemiş olmalı ki Türk diyesin fakat din ile alakası var.  Mabet burası değil mi? Mabet olması için dine inanmış olmaları lazım (Din ritüelleri Ön Türk inanç verileriyle örtüşüyor demek istiyor, aynı inancı taşıyorlar diyor). Ben de Göbeklitepe’nin planını Saymalıtaş’ta buldum. 

Muazzam bir uygarlık, tekerliği bulmuşlar bir kere. Yani Türkler yazıyı bulmuşlardır. Tekerleği bulduğu da ortaya çıkıyor (Saymalıtaş verilerine göre).
 

Almanlar kökenlerinde Hititler olduğunu zannederler. Hititlerdeki bazı kelimeler, Almancada vardır. Hititlerdeki o kelimeler de Ön Türkçe’de vardır. 
 

YABANCI KAYNAKLI ARAŞTIRMACILAR
İngilizcedeki kaynaklara bakıyor, oradan Ön Türkleri (araştırıyor).

Ya hu kardeşim! İngilizler’in Orta Asya’da çalışması lazım. Hangi Türkçe ile çalışmıştır bunlar?

 

Türkçe’nin 41 lehçeden meydana geldiğini, 39 Türkçesinin Orta Asya’da olduğunu, o Türkçe’den hiçbir şey biliyor musunuz siz?
 

İngiliz’in Orta Asya Türkçesini öğrenmesine imkan yok!
 

Gidiyor İngiliz, Orta Asya’da İngilizce konuşuyor. Orada bir şeyler yazıyor, işine geleni filan. Bu şekilde Türk Tarihi, Türk Kültürünü hazırlıyor bunlar. Bizimkiler de onu okuyorlar ondan sonra da gelip bana kafa tutuyorlar. 
 

39 tane Türkçe var Orta Asya’da. Sen bunlardan hiçbirini bilmiyorsun. Ne arıyorsun orada?

Çin’e gidiyorsun, Çin kültürünü aramaya, Çince bilmiyorsun. Eee?
Açıkçası bu yani!

 

 

İngiliz gidiyor oradan turistik Türkçe biliyor. ‘Bi’ çay ver’,  ‘otobüs kaçta kalkar’ bilmem ne. Ya hu! 39 tane Türkçe var orada! Milattan önce 13 binlerden itibaren orada (kesinlikle) mevcut. KAZIM MİRŞAN
Kazım Bey, 7 tane Türkçe biliyordu. 7 tane Türkçe dışında Almanca, İngilizce biliyordu. Asıl Çince ve Rusça biliyor. 

Yani 7 tane bilmesi öbürlerini okumasına yardım eder. 

 

TÜRK

Türk dediğimiz zaman kan bahis konusu değildir, Türk kültürü bahis konusudur. 
Üstelik Ön Türk kültürü de yazı ile ifade ediliyor. 

 

Türk, ÖkükÖrük’ten gelir. ÖkükTörük.

Türük yaptı, Tür-Ök’tür. Tanrı cinsi demektir. 
Tür, cins; Ök Tanrı’dır. 

Tür+Ök, Türk olmuştur. 
Tanrısal Cins. 


 

TÜRKLERDE İNANÇ
Türklerde muazzam Tanrı inancı vardır. 
E-Tin-G-Er’dir onun aslı.

Edinger- Tanrıya erişme becerisine ermiş anlamına gelir.
Edinger, oradan Edinger – Dingir – Tengir – Tengri  olmuştur. Resmen Ön Türkçedir. Tanrıya erişme başarısıdır ismi. 

Tengri; biz Tanrı yapmışız onu. 
 

BELGE GÖSTERİRİM; KORKMAM
Ben belge vererek giderim. 
Söylediklerimin hepsinin arkasında yazılı belge vardır. 

Onun için korkmadan ortaya çıkarım, dünyanın öbür ucuna gider milyonlarca akademisyen gelse önlerinde çalışmaktan, konuşmaktan korkmam. Belge var elimde. Duvarlara, taşlara yazmışlar. Mağaranın içine yazmışlar. Ben onu gösteririm. 

O yanlış ise onun yanlış olduğunu ispat edin ben de kabul edeyim. Ama o, yanlış olmadığı müddetçe yapacak hiçbir şey yoktur. Kabul etmek mecburiyetindeler.
 

ORTA ASYA İFADESİ
Orta Asya diye bir şey yoktu. Orta Asya’yı Ruslar icat etti; Türkleri paralamak için!

Doğrudan doğruya orası Çin’den Hazar Denizi’ne kadar TÜRKİSTAN’dır. 
Biz onu kullanmayız. 

 

‘İSTAN’ EKİ
Türkistan zaten –astan’dan, Askan’dan gelir. Askan, cennete asılmış demektir. 
Türk – Astana’dır o. 
Astan – İstan; Türkistan olmuştur. 

Kazakistan’ın merkezi Astana’dır. Değil mi?
Biz farkında değiliz bunun. 

O –istan kelimesine efenim bu Acemce’den gelme derler. 
ASKAN’dan geliyor o. ASKAN, cennette asılı olmak demektir. 

Askan, Astan olmuştur. 

 

TÜRK BİRLİĞİ 
Bir araya gelinir kardeşim!
Bir Oy Bil’de 60 tane beylik vardır. 
Beylikler ama her birisi devlettir baştan aşağı. Ordusuyla, hazinesiyle, parasıyla. 


BİR OY BİL
Bir Oy Bil’in ben merkezini buldum. 

Kazan şehrine çok yakın. Bir bataklık buldular. 
Bu bataklığın eski bir uygarlığa ait olduğunu zannediyorlar. 

Uygarlık milattan evvel 8 binde ortaya çıkmış. 
5 bine kadar devam etmiş, kim olduğunu bilmiyorlar. 

Bir tane seramik var burada. Seramiğin üzerinde ‘KUTSAL LİDER’ diye yazı var. 

Bir Oy Bil parçalandı, At Oy Bil, bilmem ne BİL falan oldu. Neticede günümüze kadar gelindi. Onlardan şimdiki Türk Devletleri çıktı baştan aşağı.

İzmir, Ankara, Amasya olduğu gibi Kırgızistan, Tataristan, bilmem ne istan bilmem ne istan olacaktır. 

Onun için hiçbiri efenim ‘Ben Kırgızım’, ‘Ben bilmem neyim senden üstünüm’ , ‘BEN’ derlerse olmaz. 
Herkes büyük bir ailenin azaları olarak kalacaklardır. 
BEN YOK ORTADA, ben dediğiniz anda paralanırsınız.

 

TÜRK KÜLTÜRÜ
Malzeme hazırdır.
Malzemenin üstü örtülmüştür.
Malzemenin üstündeki örtüyü kaldırmak lazımdır.
Malzemenin üstündeki örtüyü kaldırmak da ancak Türk Kültürünü ortaya koymakla  olur. 


LATİN ALFABESİ – ETRÜSKLER
Latin alfabesi dediğiniz alfabe Etrüsk alfabesidir, kendi yazımızdır. Onun için Latin Alfabesi dediğimiz, esas Etrüsk alfabesini bütün Türk Birliği kabul etmelidir. Anlaşacak alfabe bu olmalıdır. 

EĞİTİM
Ortak eğitim bir defa müşterek tarih olmalıdır. Her ülke, her devletin halkı kendi kültürünü bilmesi lazım. ÖZ KÜLTÜRÜNÜ!


AVRUPA ve BİRLİĞİ

Orta’da koskoca bir Orta Asya var. 
Kökenimizin Orta Asya olduğunu, Türklerin bizle beraber 200 – 250 milyon olduğunu bilmeliyiz. 
Sen bütün köklerini Orta Asya’dan almışsın kalkmışsın yüzünü Avrupa’ya dönmüşsün. Ne oluyor? Avrupa’nın (bugün) kendi kültürü var. 

Seni alırım diyor ama benim kültürüme geçeceksin diyor, değil mi?
Artık İngilizce okutacaksın diyor. 
Fransızca okutacaksın.

TÜRKİYE ne olacak?
Kardeşim sen Avrupalısın artık, Avrupa ne istiyorsa onu yapacaksın.
Avrupa’nın kültürünü alırken, gömlek değiştirir gibi kültürünü değiştireceksin.

Bu olmaz! 
Ne münasebet!
Kendi koskoca kültürüm dururken, 250 milyon Türk dururken, kalkıcam 160 milyonluk Avrupalının kültürüne giricem. 

Yani ben hayran olmadım mı? Hayran olacağım şeyler var gayet tabi. Ama onun dışında da BENİM İÇİN TÜRKLÜKTEN VAZGEÇMEMİ GEREKTİREN HİÇBİR ŞEY YOKTUR. Kendimden ne diye vazgeçicem!

Öğrenirim, iyi taraflarını alırım. 
Müziği hoşuma gider alırım.
AMA BEN TÜRKÜM.ATATÜRK
Benim küçüklüğümde çok iyi biliyorum, Atatürk: ‘Bir zaman gelecek Rusya parçalanacaktır. Oradan doğacak Türk Ülkelerini yükseltebilmemiz için daima temasta olmamız lazımdır. Bize ihtiyaçları olacaktır. Onlarla münasebeti kaybetmeyelim.’ Demiştir. Hakikaten de öyle olmuştur. 
 

bottom of page