top of page

BİLİMSEL İLLÜSTRASYON

Biyoloji, botanik, ziraat, tıp, zooloji, mekanik, jeoloji gibi uzmanlık alanları için öğretici ve tamamlayıcı amaçlarla yapılan ayrıntılı resimler (illüstrasyonlar), bilimsel çalışma adı altında toplanmaktadır. Biyolojik çalışmada amaç; konu içinde daha önemli olanı vurgulamak, gerektiğinde ayıklama, yalınlaştırma ve gerçeklik duygusunu etkilemeyecek abartma yöntemlerine başvurarak, bir fotoğraf makinesinden daha fazlasını yapmayı hedefler. Bilimsel gözlem, disiplinli çalışma ve sanatsal etkinin bir karışımıdır. 
Bitki ressamlığı, teknolojinin çok ilerlediği bugünlerde eskiden beri devam etmektedir. 2002 yılından itibaren dört yıl üst üste, Ali Nihat Gökyiğit (ANG) Vakfının desteğiyl Türkiye'de bitki illüstrasyonu konulu kurslar başlatıldı.

Bilimsel İllüstrasyonun 
Dünyadaki Önemi ve Yeri

İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana bilim, dünyanın işleyişi 

hakkında bilgi toplama ve bunlarla ilgili sorulara yanıt arama sürecidir.

Bu süreçte, belgelemek amacıyla resimleme, en yoğun kullanım aracı olarak var olmaktadır. İnsanoğlunun resim yapma macerası, yontma taş devrinde yaşayanların mağara duvarlarına resimler yapmalarıyla başladı. İnsanların bir zamanlar sığınak olarak kullandıkları mağaralarda, o dönem insanının yaşayışını, istek ve ihtiyaçlarını, yaşamlarını sürdürebilmek için verdikleri mücadeleleri, o dönem içerisinde yaşamış olan canlıları anlatan resimlerle karşılaşırız. En eski resimler olarak adlandırılan bu görüntüler, insanoğlunun ilk sanatsal yapıtları olarak nitelendirilmiş olup günümüze ışık tutan belgeler halinde yer almaktadır. Eski zamanlarda günümüz anlamında bir bilimsel görüntüleme yapılabilmesi için hayli zamana gereksinim vardır. Yine de o zaman koşullarında dönem içerisinde yaşamış olan bir hayvanın ve eczacılıkta sağaltıcı etkisinden faydalanmak üzere kullanılmış olan bir bitkinin resimleri günümüze kadar ulaşmış ve yüzyıllar öncesi hakkında bilgi edinmemizi sağlamıştır. Yeryüzü üzerinde biyolojik illüstrasyon diyebileceğimiz resimlemeler tarih öncesine dayanmaktadır. Bir zamanlar bilimsel amaçlı yapılmış olmasalar da doğal yaşam ortamını yansıtan bu çizimler, günümüze ışık tutmaktadır. Girit, Suriye, Mısır ve Yunanistan saraylarının duvarlarında, çömleklerde, paralarda bitki ve hayvan resimlerinin kullanıldığı bilinmektedir. Tıp ve eczacılıkta kendini geliştirmiş olan Mısırlılar, bu resimleri tedavi amaçlı, yenebilen, sağaltıcı etkisi olan bitkileri göstermek için kullanıyor olabilirler. Rönesans'ın ilanı ile botanik konusunda çalışmalar hız kazanmış, tıpta bitkisel ilaçlarının kullanımının yaygın olmasına da bağlı olarak ülke floraları ve özellikle tıbbi bitkiler üzerine çalışmalar yoğunluk kazanmıştır. Türkiye'de ise bilimsel illüstrasyonlar, on altıncı yüzyılda Anadolu'ya gelen gezginlerin bitki toplamasıyla başlayan, yirminci yüzyılın sonlarında doruğa erişen ve günümüzde de devam eden uzun ve zorlu bir serüvendir.

Hülya Korkmaz

Hülya Korkmaz

Türk İllüstratörleri

Merve Evren

Merve Evren

Türk İllüstratörleri

Tuna Tuna

Tuna Tuna

Türk İllüstratörleri

Tuna Tuna

Tuna Tuna

Türk İllüstratörleri

Alternatif Yayıncılık'a görsel ve içerik desteği için teşekkür ederiz. 

bottom of page