top of page

MİMARİ İLLÜSTRASYON

Mimarın projesi için düşündüğü her şeyi, üçüncü şahıslara anlatması için gerçekleştirilen görsel anlatımdır.
Bundan on beş yıl önce bu tarifi "kağıt üzerine yapılan iki boyutlu algılamalı çizimdir" şeklinde bitirecektik. Ancak son yıllarda dijital teknolojinin gelişimiyle birlikte üç boyutlu görselleştirmeye olanak sağlayan programlarla, fotoğraf gerçekçiliğinde görseller elde etmek kolaylaştığından; ürünlerin büyük bir çoğunluğu el çizimi yapmadan bilgisayar ortamında gerçekleştirilmektedir. 

Mimari illüstrasyona neden ihtiyaç duyulur?

Çünkü mimarlar projelerini, kesit, plan ve görünüşlerden 

oluşan teknik çizimlerle gerçekleştirdikleri için bu anlatım tarzı

teknik çizimlerle aşina olmayanlara pek bir şey anlatmaz.

Mimarın işverenine, iş verenin de müşterisine fikir aşamasında

işi satması için işin bittiğinde nasıl görüneceğini resimlemek için

mimari illüstrasyona ihtiyaç vardır. Son 15-20 yılı saymazsak mimari illüstrasyonlar, bazı teknik kurallara uyularak elle çizilirdi. Onun için geçen yüzyıllarda yaşamış, tarihe adını kazımış mimarların çoğu aynı zamanda iyi birer ressam niteliği taşırdı. Sedat Hakkı Eldem, Vedat Nedim ülkemizden önemli isimlerdir. Tabi ki daha birçok isim, sağlam desene sahip olup siyah beyaz eskizler ve siyah beyaz kurallı perspektifler çizdikleri gibi bazıları da ressamları kıskandıracak kadar güzel suluboya çalışırdı. Konut üretimi artan taleple birlikte endüstrileşmeye başlayınca, üretilecek konutun daha bitmeden tüketiciye anlatılması zorunluluğu, sadece mimari illüstrasyon yapan meslek grubunun doğmasına yol açtı. Renklendirmede en yaygın teknik, suluboya idi. Mimarlar eskizlerini renklendirmek için, kuruboya ve keçeli kalemleri de tercih ederdi. Daha sonra guvaj tekniği daha detaylı ve gerçekçi anlatıma izin verdiği için yaygınlaştı. Özellikle Amerika ve Japonya'da çok kullanılan bir teknik oldu. Mimari illüstrasyon da guvaj tekniğinin en başarılı uygulayıcılarından biri Akın Pala'dır. Ülkemizde mimari illüstrasyon, seksenli yıllardan itibaren yaygınlaşmaya başladı. Ondan önce sayıca çok az kişi bu işi yapardı. 80'li yıllarda perspektifin yaygınlaşmasının sebeplerinden biri de Bedrettin Dalan'dır. İzin için önüne gelen her projeye perspektif şartı koymuştur. Şimdi kulağa yabancı geliyor, çünkü yapılan her projenin illüstrasyonu zaten yapılıyor ama o zamanlar sadece çok büyük ve önemli projelerin perspektifleri yapıldığı için çok bilinen bir şey değildi. 90'ların sonlarından itibaren dijital teknolojinin de devreye girmesiyle iyice gelişen bu meslek, illüstrasyon dalının en çok ürün veren grubundan biri oldu.

Eren Dedeleroğlu

Eren Dedeleroğlu

Tuvart.com - Türk İllüstratörleri

Serab Sengül Bektaş

Serab Sengül Bektaş

Tuvart.com - Türk İllüstratörleri

Necdet Çatak

Necdet Çatak

Tuvart.com - Türk İllüstratörleri

Argun Erdem

Argun Erdem

Tuvart.com - Türk İllüstratörleri

Serab Şengül Bektaş

Serab Şengül Bektaş

Tuvart.com - Türk İllüstratörleri

Ayşe Çetkin

Ayşe Çetkin

Tuvart.com - Türk İllüstratörleri

Aydın Apaydın

Aydın Apaydın

Tuvart.com - Türk İllüstratörleri

Aydın Apaydın

Aydın Apaydın

Tuvart.com - Türk İllüstratörleri

Aydın Apaydın

Aydın Apaydın

Tuvart.com - Türk İllüstratörleri

Alternatif Yayıncılık'a görsel ve içerik desteği için teşekkür ederiz. 

bottom of page