top of page

ÖnTürk Sanat Tarihi

Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu

Batılı söylemle, Türkler göçebedir dediniz vakit; o zaman onların yerleşik yönünü reddetmiş oluyorsunuz. Sadece göçebe diye nitelendirilen sanat ürünleri Türklere mal ediliyor. Diğerleri de farklı uluslara mal ediliyor. Bu, tümden yanlıştır."

'Türkler, belirli dönemlerde o büyük coğrafya içinde hem yerleşikliği hem hareketli yaşam tarzını birlikte sürdürmüşlerdir.'

bottom of page