top of page

Kazım Mirşan Kitaplarını Söz Verdiğim Üzere Yayınlıyorum

Kazım Mirşan'a ait "Altı Yarıq Tigin" ve "Irak Bitig" kitaplarını ilk olarak yayınlamıştım. Tüm kitapları da hazırladıkça yayımlayacağımı söylemiştim. Söz verdiğim üzere bu yayınlara devam etme fırsatım oldu. Kadir Dostuma bu sebeple teşekkürü borç bilirim.


Kazım Mirşan, TÜrük Bilge Kapan İline Bitig
Kazım Mirşan, TÜrük Bilge Kapan İline Bitig

Kazım Mirşan, bir yorumdur ve dikkate alınması gereken çalışmaları bulunmaktadır. Tarih ve dil çalışmaları yapan kişilerin, bu yorumlardan eksik kalmaları ve doğrudan "red" yaklaşımı, bu çalışmaları incelemekten TuvART'ı uzaklaştırmaz.


Kazım Mirşan, TuvART'a göre bir yorumdur ve bu yorumlar, TuvART tarafından dikkatle incelenir.

TuvART, her şeyden önce "Ad" diye bilinen ancak aslında "ünvan" olan ifadelerin Kazım Mirşan tarafından fikir dünyamıza dahil edildiğinden artık şüphe duymamaktadır.


Bilge Kağan, Tonyukuk, İlteriş gibi adların okunması ne büyük talihsizlik ki yoruma bağlıdır. Kazım Mirşan, İl-Etiriş olarak bu çalışmasında İlteriş adının da kendi yorumuyla bizleri buluşturuyor. İl, şehir devleti olarak bugün anılan yapıdır ve İl-Etiriş bu sebeple TuvART'a göre İlteriş söyleminden daha doğru bir okuma olarak görünmektedir.


Tarihimizi, bilgi ve dil eksikliğimiz sebebiyle fal bakar gibi yorumlarla yazıp çizip konuşmak olmak çok hazin...


En azından bu konunun böyle olmaması ve kendi bilgilerimizi, kendimiz okuyabilir ve yazabilir olmamız gerektiği konusunda büyük mücadelesi olan Kazım Mirşan'ı, sonsuz saygı ve hürmetle TuvART; her zaman anmaktadır.


Kazım Mirşan'ın Ruhu Şad Olsun.


Bu çalışma, Türk Yazıtlarının okunduğu ve Kazım Mirşa'nın Türük Bilge Kağan İline Bitig olarak çevirdiği çalışmasıdır.


TuvART'ın siz değerli iyi ve güzel insanlara,

Doğruyu araştırmaktan bıkmayanlara,

Bilgiyi sadece kendine saklamayanlara,

Bilgiyi evirip çevirip kıvırıp kendi hastalıklarına alet etmeyenlere,

Onurlu bir irdeleme ve nihayetinde doğrulara ulaşıp kabul edebilenlere,

Yüreği sadece ve sadece doğruların gün ışığına çıkması için atanlara,

Pırıl pırıl mazimizin, pırıl pırıl geleceğimize ışık tutacağına inananlara,

Bilgiyi, kendilerine biat ettirecek kitleler yaratmak maksadıyla kendilerine köle etmiş ruh hastalarının elinden kurtarmak isteyenlere,

Bilgileri yalan ve mesnetsiz isnatlardan kurtarmaya yeminli olanlara,

Türk Kültürü, Türk Tarihi, Türk Dili, Türk Medeniyeti konusunda yaygara koparanlara itimat etmeden aşağılık kompleksine girmeden yoluna devam edenlere,

Türk Kültürünün çadır, barbar, düşük seviyeden olduğunu iddia edenler için bizzat bu meziyetlerin kendilerine has olduğunu ortaya çıkarmak misyonuyla her gün bıkmadan, yorulmadan çalışanlara,

Tarihimizi, kültürümüzü, fikrimizi, zikrimizi çarpıtmakta mahir olanlara karşı dik duranlara,


TuvART Proje Sahibi ve Yöneticisi olarak,

Bendenizin hediyesidir.


Sevgilerimle, Elçin Tuva
150 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page