Sümer Dilinde Tuva'nın 'Tu'su

Güncelleme tarihi: 21 Şub 2020


Tuva, Tuva Art, TuvART, Sümerce, Ön Türkçe, Türkçe

Blogumuzu en baştan takip eden dostlarımız biliyor. . Sosyal medyadan takipçilerimiz, daha iyi biliyor. En çok da yakın çevremizdekiler biliyor ki TUVA kelimesi üzerinde 15 yıldır çalışır ve her Allah'ın günü şaşkınlık verici yeni bir şey öğrenirim.

Benim hayat gemimin plakasında TUVA yazıyor.

Bu artık kesin.

Gittiğim yerde beni bekleyen evimin kapısını da TUVA anahtarı açıyor. Artık bu da kesin.

Yani demem o ki; TUVA konusu kimine göre bende bir saplantıymış gibi geliyor. Kimine göre aşk, sevda; kimine göre hastalık; kime göre takıntı; kimine göre keyif olan TUVA, görüldüğü üzere bir iz takibinin adıdır efenim. Elbetteki bilirim, bir noktaya tek düzlemde 360 farklı noktadan bakar ve aynı şeyi görürsünüz: NOKTA.

Bir de bunun üç boyutlusunu düşünürseniz; işler daha da karmaşıklaşıyor. Velhasılı, her yiğidin bir yoğurt yiyişi var.

Benim şimdiye kadar TUVA ile başlayıp saçma sapan bir yere gittiğim olmadı. Hislerimle, bilgilerim, bulgularım eşleşti.

Tuva kelimesi Türkçedir dedim, ispatladım.

Tuva kelimesinin bir mitle, eski bir dönemle yakinen ilgisi var dedim. İspatlamaya çok yaklaştım.

Tuva kelimesi, doğmak anlamındadır dedi Kazım Hocamız, ilettim. Aman yer yarıldı gök yıkıldı. Keza Kazım Mirşan, ruh hastası. Deli. Alt tarafı 7 Türk lehçesini biliyor, Çince, Rusça, Almanca, İngilizce biliyor. O kimki zaten! Alt tarafı 600 küsür tablet ve yazıt okudu! Kim oluyor ki o?

Öyle mi?

O halde toparlayıp yeni verimizi paylaşalım.

Ne dedi Kazım Mirşan hocamız; TUV, ÖnTürkçe olarak doğmak demektir. Tuv-a olunca doğuyor oluyor. Dua, doğa gibi kelimeler de TUVA'dan türemedir. Hocamızla bu konuşmamızdan önce bugünkü Yakut bölgesinde -va, -ba ekinin hidronim belirten bir son ek olduğunu da belirtmiştik. İlk bulduğumuz şey de zaten buydu. O halde Kuran'da anlam verilen 'Kutsal Vadi' ile bu hidronim anlamının yakınlığı olması açısından yorum yaparak TU, ya bir akar su olmalıdır ya da bir dağ veya vadi gibi bir şeyler olması gerektir diye düşündük.

Su ve yer ilişkisi üzerinde dururken HALUK TARCAN hocamız bize tamgalarla birlikte TUVA kelimesinin At - Uv - A da olabileceğini söyledi. Yani "Tanrı Ruhuna Sahip Olmak" gibi bir dip anlamdan gelişerek gelebileceğini ama bir iddiada bulunamayacağını söyledi.

Malzemelerimizi topladık, hiçbirini kenara atmadık.

Sonra da Kazım Mirşan hocamızın Doğdu - Doğan - Doğmuş anlamını vermesi üzerine tüm parçaları birleştirerek şöyle bir yorumda bulunduk:

Su gibi vurgu eki olması sebebiyle Sudan Doğan, Sudan Gelen, Sudan Yaratılan, Sudan Var Olan gibi anlamları olabilir dedik. Haluk hocamızın ifadesini de Ruh olarak düşündüğümüzde karşımızda bildiğiniz ADEM kişisini buluyoruz.

İnsan veya Adem kişisi, hak dinlerde Tanrının Ruhunu Taşıyan (dolayısıyla ona sahip olan) kişidir.

Sudan yaratılmıştır.

Sudan doğmuştur.

Doğrudan Tuva ifadesine hak dinlerde ilk olarak Musa'nın hikayesinde rastlamaktayız.

Musa adının kelime olarak karşılığı ise 'sudan gelen' demektir.

Ancak bendeniz yine bulduklarıyla yetinmeyip on beş yıldır sorduğum soruyu gördüğüm duvara bile sormayı sürdürdüm.

Çünkü her şey TU ile tamamlanacaktı benim nazarımda.

Ve işte nihai veriyi vererek, bu yazıyı burada bitiriyorum.

Çünkü; yanılmıyorum.

Bu yazıyı tam anlayabilmek için de sanırım önceki yazıları okumak gerektiğini dostlarımız anlayabilir.

ÖNCELİKLE SÜMERCE hakkında kısa birkaç bilgi: Türklerden örnek vermeyeceğim, keza Türk düşünür - araştırmacı verdiğimiz zaman çamur atan atana oluyor. Bu sebeple dışarıdan kaynaklarla Sümerce için şunları söylendi: 1825 - 1905 yılları arasında yaşamış olan Avrupalı bilgin J.Oppert tarafından Sümer dili ile Ural - Altay dilinin yakın olduğu fikri alenen ortaya atılmıştı.

1854 - 1936 yılları arasında yaşamış olan Alman bilgin F. Hommel daha da ileri giderek, Sümerlerin Altay halkları ile aynı olduğunu söylemiştir. Sümer dilinin 350 kelimesi ile Türk Dilinin kelimesini anlam ve ses kuruluşu yönünden karşılaştırıp açıklamıştır. Bu iki dilin, aralarında olan zaman dilimi farkına bakmaksızın aynı kökten olduğunu ve birbiriyle bağlı, yakından ilgili olduğunu kanıtlamıştır. Hatta bir sözüyle net olarak şöyle söylemektedir: 'Türk boylarının eski dedelerinden bir kol, yaklaşık olarak MÖ 5000. yıllarda Asya'ya gelmiş ve Sümerleri yaratmıştır. Sümer dilinden kalan eserler, o asırlarda Türkçenin nasıl olduğunu bize gösteriyor.'

Hommel'in yaptığı bu cesur girişimi yeterli bulmayan ünlü Kazak Türk kökenli Rus vatandaşı Türkolog Olcas Süleyman ise çıtayı daha yükselterek çok daha fazla kelime karşılaştırması yapmış ve bulgularını bize aktarmıştır. O bulgulardan sadece birkaç tanesi şu şekilde:

Sümerce : Ada - Azerbaycan Türkçesi : Ata Sümerce : Ama - Azerbaycan Türkçesi : Ana Sümerce : TU - Azerbaycan Türkçesi : Toğmak - doğmak

Sümerce : TUM (Tohum verme) - Azerbaycan Türkçesi : Doğma

Sümerce : TUD - Azerbaycan Türkçesi : Doğdu Sümerce : Bilga - Azerbaycan Türkçesi : Bilge Sümerce : Me (Ben) - Azerbaycan Türkçesi : Men Sümerce : Dıngır - Azerbaycan Türkçesi : Tanrı Sümerce : Od (Ateş) - Azerbaycan Türkçesi : Od Sümerce : Üş (3- üç) - Azerbaycan Türkçesi : Üş

Sümerce : Tibira - Azerbaycan Türkçesi : Demirci (Orta Asya Türklerinde hala teymir, teymur, timur vs)

Çok eski zamanlardan bu yana v - b - m - d gibi sessiz harflerin dönüşmesine yazıtlardan, tabletlerden şahitliğimiz var.

Hatta far - bar - var kelimesinin dönüşümü de bize sessiz harflerle ilgili olarak milyon yıla dayanan bir dilin geçmişiyle ilgili değişikliklerin seyrini de vermektedir.

Bu noktada ÖNTÜRKÇE olarak Kazım Mirşan hocamızın verdiği bilgi, Sümer dili ile örtüşmüş ve kendini ispatlamıştır.

Tu - Doğmak Tuv - Tum - Tud - Doğmak Tuv - a ise doğdu, doğuyor, doğan anlamı ile Türklüğünü % 100 olarak ispatlamış bulunmaktadır.

#Sümerce #SümerDİli #Tuva #Tu #Tuv #TuvaArt #ÖnTürkçe #KazımMirşan #HalukTarcan

58 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör