YARATILIŞ HİKÂYESİ ‘TUVA’

Güncelleme tarihi: 9 Mar 2020


Atatürk ve Kayıp Kıta Mu - Sinan Meydan

‘Tuva Bir de Toba’ başlıklı yazımızda ifade ettiğimiz gibi ‘Tuva, sudan gelen’ anlamı da içermektedir fakat hangi sudan sorusu için bölge taraması yapmamız gerekir, demiştik.

Ancak araştırmalarımız, bizi hiç aklımızda olmayan bir noktaya götürdü.

Öncelikle SU üzerine araştırmalarımızı yoğunlaştırınca gördük ki; yaratılış hikayelerinin özünde bulunan done, sudan başka bir şey değildi. Üstelik bilimsel olarak da bu teyit edilen bir gerçekti.

Hatta Nuh Tufanında verilen ‘Yeniden Diriliş’ mitinde de yine ana tema su idi.

Bu anlamda en belirgin verilere Kuran’da rastlıyoruz.

Kuran’da otuza yakın ayette ‘Gökten su indirdik ve her canlıyı o sudan yarattık’ ifadesi defalarca tekrar edilip duruyordu.

Suyun gökten inmesinin ibretlik bir konu olduğunun altı çizilen Kuran ifadelerinde, en çarpıcı cümle ise şu şekildedir:

Hud Suresi 7. Ayet: O (Allah)’nun arşı da su üzerine idi.

Şimdi verileri sıraya alırsak; Toba Gölünden başlamamızda bir sakınca olmayacaktır. Çünkü tarihsel takvimde en net olay burada görülmektedir.

Endonezya'nın Sumatra Adasındaki Barisan Dağlarında yer alan ve dünyanın en büyük volkanik gölü olan Toba Gölü, Endonezya dilinde Danau Toba olarak ifade ediliyor. Son 2 ila 25 milyon yılın en büyük süper yanardağ patlaması sonucu oluşan Toba Gölü, 69 ile 77 bin yıl öncesine tarihleniyor. Toba Felaketi olarak literatüre geçen patlamanın birkaç hafta sürdüğü ifade ediliyor. Bu sırada etrafa saçılan yoğun gaz bulutu, güneşi engellemiş ve volkanik buzul döneminin yaşanmasına sebep olmuştur. O dönemde 60 milyon olduğu varsayılan dünya nüfusunun 10.000 kadar bir sayıya düştüğü ifade edilse de bu rakamlar net değildir. Sadece dünya nüfusunun önemli bir kısmının yok olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Doğa ile mücadelenin veya uyumlu yaşamanın sırrını bilen güçlü kişiler haricinde diğerlerinin yok olduğunu veya yok olma seviyesine kadar geldiğini söylemek mümkün. Bu noktada ifade edilen Afrika ile Hindistan’da nüfus yığılması olduğuna dair ifadeler de bir o kadar gerçek dışıdır. Endonezya'da gerçekleşen bu patlamanın mesela Avrupa'yı buzul altında bırakmasından o zamanki hava ve yaşam koşullarını, dolayısıyla tahribat seviyesini tahmin etmek mümkün olabilir.

Bitkilerin ve hayvanların da bu dönemde yok olmasının en büyük sebeplerinden biri de geniş bir coğrafyaya saçılan küllerdir. Bu küllerin, toplamda 1000 kilometre küp olarak on beş santim ile bir buçuk metre kalınlığında olduğunu söylersek, yaşamın ne derece ciddi bir sekteye uğradığını da anlayabiliriz. Bunun yanı sıra etrafa saçılan kaya parçaları da cabası... Toplamda etrafa saçılan maddelerin 2800 kilometre küp olduğu ifade edilmektedir.

Toba Felaketi olarak dillendirilen olay, sekiz iklim değişikliğine sebep olmuştur.

Bugün Toba Gölü çevresinde yaşayan kişiler kendini Bataks olarak ifade ediyor ve Ata İnancından vazgeçmiyor. Örneğin Haç'ın yanında ata ruhu için yapılan evleri ve onları diğer dünyaya taşıyan kayıkları, mezarlarda görebilirsiniz.

Bu noktadan hemen sonra gündemi meşgul eden bir diğer konuya geçmek istiyorum. Sinan Meydan’ın yazdığı Atatürk ve Kayıp Kıta Mu adlı kitabın 25. sayfasında ‘1922 yılında TBMM'nin 130. yılını açarken yaptığı konuşmada Türk tarihinin derinliğinden bahsederek’ Türklerin kökeni hakkında konuştuğu ifade edilmektedir. Buna göre Atatürk şöyle demiş: ‘Bu ölçeğe göre Türk Milletinin kökünün dayandığı Türk adındaki insan, insanlığın ikinci babası Nuh Aleyhisselamın oğlu Yafes'in oğlu olan ilk evrelerine biz de hoşgörü gösterelim.’

TBMM’nin ‘130. yılını açarken’ ifadesi ile Meydan, ne demek istemektedir? 1922 yılından 130 yılı çıkarırsak geriye 1792 kalmaktadır. Oysaki bildiğimiz kadarıyla Osmanlı’da ilk meclis, I. Meşrutiyetin ilanı ile 23 Aralık 1876 yılında gerçekleşmiştir. Bu sebeple Atatürk 130. Yılın açılış konuşmasını nasıl yapıyor? Şayet meclisin 13. Yılı bahis ise yine hesap müphemlik taşımaktadır. Çünkü 1876 + 13 = 1889 olmaktadır.

Şayet bahsedilen 130. Oturum ise… Meclis kayıtlarına baktığımızda 130. Oturumun 1922 değil 1921 yılında yapıldığını görüyoruz. 130. Oturuma ait birinci ve ikinci görüşmeleri okuduğumuzda ise Atatürk’ün hiç söz almadığını görüyoruz. Her iki oturuma ait belgenin web adresini yazının en altında bulabilir, bu tutanakları siz de okuyabilirsiniz. Olabilir ki bizim gözümüzden kaçan noktalar bulunabilir veya daha başka bir 130. Oturum olabilir. Bu anlamda geri dönüşünüzü beklemekteyim.

Burada Araştırmacı Yazar Sinan Meydan’ın araştırmalarını daha net bilgiler üzerinden bize açıklaması ve kaynak olan 130. meselesinin metnini bizlerle paylaşması yerinde olacaktır diye düşünmekteyim. Bunun haricinde şahsi detaya çok girmeden Yafes konusuna bakmayı uygun buluyorum.

Nuh'un kaynaklardaki soyağacı, aşağıdaki gibidir: Nuh: Sam – Ham – Yafes Yafes: Gomer – Magog – Meday – Yavan – TUVAL – Meşek -Tiras

Yani burada Yafes’in oğlu olarak acaba hangi OĞULU Atatürk, Türkün atası olarak gösteriyordu? Mesela TUVAL olabilir mi?

Bize kalırsa hiçbirisi… Cevaba geçmeden önce MU ile ilgili kitaptaki bazı aksak noktalara ışık tutmak zorundayım. Öncelikle Sinan Meydan’ın bu aksak ifadelerini yazayım, peşine de bunların neden aksak olduğuna dair cevabı vereyim: ‘Sayfa 10 : Atatürk 1930'lu yıllarda ileri sürdüğü Türk Tarih Tezi Kapsamında Kayıp Kıta Mu ve Türklerin Kökeni konusunda araştırmalar yaptırmıştı.

Sayfa 11: Atatürk'ün Kayıp Kıta Mu'yla ilgili çalışmaları 1938'den sonra unutuldu.

Atatürk ve Kayıp Kıta Mu ilişkisi Türkiye'de daha önce 1983 yılında gündeme geldi. Gürbüz Tüfekçi, 'Atatürk'ün okuduğu kitaplar' adlı çalışmasında Atatürk'ün kayıp kıta Mu hakkında okuduğu kitaplardan bahsetmişti. ... 1985'ten günümüze kadar Atatürk ve kayıp kıta Mu konusunda daha fazlasını söyleyen çıkmadı.

Sayfa 23: Öteden beri tarihle ilgilenen Atatürk, 1929 ve 1930 yıllarında günlerce Türk tarihi üzerinde çalıştı.

Sayfa 24: Atatürk, 30'lu yıllarda Türk tarihinin gizli kalmış yönlerini ortaya çıkarmak için olağanüstü bir çaba harcadı ve 'Türk Merkezli' yeni bir tarih tezi geliştirdi.

Sayfa 35: 'Kayıp Parça' Atatürk, dünyada geçerli olan klasik 'Batı merkezli tarih tezine' 1930'larda alternatif bir tarih teziyle (Türk Tarih Tezi) karşı çıkmıştır. Bu teze göre 1- Dünyanın en eski ulusu Türktür. 2- Türk Ulusunun bilinen ilk yurdu Orta Asya'dır. 3- Ari ırktan olan Orta Asya'daki ilk ileri uygarlığı yaratmışlardır. 4- Orta Asya'da doğal nedenlerle göç etmek zorunda kalan Türkler gittikleri yerlere ileri uygarlıklarını da götürmüşlerdir. 5 - Anadolu'ya gelen Türkler Hititleri, Frigleri, Lidyalıları; Mezopotamya'ya göç eden Türkler Sümerleri, Asurluları, Babillileri; Akdeniz'e göç eden Türkler Mısırlıları ve Avrupa'ya göç eden Türkler de Etrüskleri kurmuşlardır. Ege'ye göç eden Türkler ise Yunanlılardan çok daha önce bölgede ileri bir uygarlık yaratmıştır.

Sayfa 36: Atatürk bu haliyle Türk Tarih Tezi'nin henüz tamamlanmadığını düşünüyordu. Türk Tarih Tezi'nin en önemli parçası kayıptı. Bu kayıp parçanın bulunabilmesi için temel bir soruya yanıt bulunması gerekiyordu.

'Türklerin bilinen ilk yurdu Orta Asya'dır. Peki, ama Türkler Orta Asya'ya nereden, nasıl ve ne zaman gelmişlerdir?’

Aranan yanıtı yine Atatürk bulacaktı.

Yanıt sadece iki harften oluşuyordu:

MU!

'Türkler Orta Asya'ya Kayıp Kıta Mu'dan göç etmişlerdir.'

Türk Tarih Tezi'nin kayıp parçası bulunmuştu.’ CEVAPLARIMIZ: 1 - Evet Atatürk, on binlerce kitap okudu. Bunu tefekkür için yaptı. Tez ve antitez irdelemesi için yaptı. Okuduğu her kitaba inandı diye bir kural yok. Mu ile ilgili yaptığı araştırmalarda ise kayda değer bir şey bulunmadığından kayıtlara almadığını biliyoruz.

2 - Atatürk'ün çalışmaları unutulmadı. Nutuk unutulmadı, Tarih ders kitapları unutulmadı. Yaşatıyoruz. Mirasına sahibiz. Miras bırakmadıklarıyla ve zaman kaybı olarak gördükleriyle de ilgilenmiyoruz.

3 - Temcit pilavı gibi arada bir ısıtılıp getirilen bu konu, bir taktiktir. Biz bununla beyinlere ne mesaj verilmek istendiğini biliyoruz. Bunu tartışma yeri de burası değildir.

4 - Atatürk, Türk Tarih tezi hakkında çalışmadı. Atatürk, Türk Tarihini oturdu ve belgelerle, kaynaklarla oluşturdu ve bu bir TEZ olarak rafta kalmadı. 4 tane Tarih ders kitabı olarak bu bilgiler, İnönü döneminin de bir kısmında olmak üzere okullarda okutuldu. Üçüncü basımlar da 1932 yılında yapıldı. Türkiye'ye 1935 yılında gelen Kazım Mirşan da tam olarak Atatürk dönemi eğitimiyle yetişmiş bir beyindir. Ancak Atatürk dönemi tarih kitapları nasıl ki tedavülden kalktı, Kazım Mirşan da yaşamı boyunca 'bunak bir adam' muamelesi gördü ülkemizde. Ancak biz AtaTÜRKÇÜLER olarak, asla ve asla ne Tarih kitaplarının ne de sevgili Kazım Mirşan'ın, Halûk Tarcan'ın emeklerini boşa çıkaracak bir nesil değiliz.

5 - Sürekli olarak TEZ ile bahsedilen ifade, gizli gizli bir başarısızlığı, yarım kalmışlığı ifade etmektedir. Oysaki ATATÜRK, ne tarih konusunda ne dil konusunda bir yarım kalmışlık halinde DE-ĞİL-Dİ. TARİH konusundaki eserleri ders kitabı olarak okutuldu. NUTUK, yakın tarih kitabıdır. DİL konusu ise; Osmanlı sonrası kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile devreye girmiş mükemmel dildir. Bu dile kusur bulmak, hadsizlerin işidir. Atatürk, bugünkü Türkiye Türkçesinin, tüm Türk Dünyasının ortak Türkçesi olacağını bilerek gerekli çalışmaları TA-MAM-LA-MIŞ-TIR. Bekleyen ne bir dil ne de bir tarih tezi haricen BULUNMAMAKTADIR! Bu gizli saklı tez iddiaları, Kuran'ı hadislerle paramparça eden ve aslından koparan zihniyetle TI-PA-TIP aynıdır. Buna biz, müsade etmeyeceğiz!

6- Sayfa 35'te iddia edilen başlıklar tez konusu değil, Atatürk dönemi eğitim sisteminin ortaokul ve lise ders kitaplarındaki tarih konularıdır. İddia değil, tez değil; doğrudan ispat olunmuş; belgelerle ortaya konulmuş; o dönemde yapılan arkeoloji kazılarıyla da desteklenmiş araştırma sonuçlarıdır. BİR TEZ DAHİLİNDE DEĞİL doğrudan Devlet Matbaası tarafından defalarca basımı yapılan resmi ders kitapları dahilinde öğrencilere aktarılmıştır. Bu eğitimi alanlardan biri de az önce söylediğimiz gibi KAZIM MİRŞAN’dır. Ayrıca buradaki başlıklarda eksik bilgiler vardır. Mesela Hint, İskit, Çin, Hunlar, Kalde, Elam, Fenikeliler, Atina, Roma gibi adlar zikredilmemiş. Bu medeniyetlerin de dip kültürü TÜRKTÜR!

7 - Türk Tarih Tezinin herhangi bir parçası kayıp filan değildi. Böyle olsaydı Atatürk, o tarih kitaplarının bir tanesini bile bastırıp okutmazdı. Eksik parçanın tamamlanmasını beklerdi. Ama öyle yapmadı. Bu kitaplar ders kitabı olarak, ölümünden sonra bile okutuldu. Bu ifadeler Atatürk'ün kusursuz yaşam felsefesini ve işlerindeki titizliği tartışmaya açmaya vesile olmaktan başka hiçbir işe hizmet etmemektedir!

8 - Orta Asya ile ilgili şu ifadeler Tarih 1 kitabında bulunuyor: ‘Türkler, milattan çok zaman evelki devirlerde Ortaasyadan yayılarak gittikleri muhtelif yerlerde devletler ve medeniyetler kurdukları gibi Asyada, Anayurtta (Anadolu) kalanlar da birbiri ardınca birçok devletler ve medeniyetler kurmuştur.’ Burada ari bir ırktan veya böyle bir ifadeden bahsedilmemektedir. Bu ari ırk söylemleri bize ait değildir.

9 - Atatürk kayıp kıta Mu ile ilgili araştırmalarını bireysel seviyede tutmuş ve bu konu ile kimsenin aklını meşgul etmemiştir. Atatürk, evrim teorisine inanan biriydi ve insanın ilk ceddi hakkında balık, maymun ve mağarada yaşayan zeki insanı gösteriyordu. Bu evrim safhaları tartışılabilir ancak evrim konusu tartışılamaz. Çünkü Allah da Kuran’da bir evreyi, safhayı ve yaratılışın başında Suyu bize işaret etmektedir. Her canlıyı, renk renk meyvaları Sudan yaratığını Kuran’da bize anlatmaktadır. Her canlı, insan da dâhil olmak üzere o sudan oluştu demektedir. Biz de TUVA kelimesini irdelerken bu parçaları birleştirdik. Bu da bize tıpkı evrim teorisinde olduğu gibi, Kuranda da ifade edildiği gibi bir kaynağı gösteriyor. Bu kaynağın da SU olduğunu hep birlikte görüyor ve artık söylüyoruz. Ancak yine altını çizelim ki safhalar, tartışmaya açıktır. En çok da maymun konusu... Keza Atatürk’e göre insanın bir önceki aşaması olan maymun, Kuran’a – Allah’a göre bazı insanların bir sonraki safhasıdır. Bu tartışma ise bizim konumuz değildir. Şimdi YAFES’in oğlu ile ilgili ÇÜNKÜ kısmına geçebiliriz.

Çünkü Atatürk’ün tarih kitaplarında İsa, Musa, Muhammed diye ismen hitabına dinci kesim çok tepki göstermiş ve Atatürk’ü dine karşı saygısızlıkla ve hatta dinsizlikle suçlamıştır. Peki, neden Nuh’a Aleyhisselam diye hitap etmiş Atatürk?

Bu konuşma tarzının onun diline uygun olmadığını belirtmekte hiçbir zarar görmüyorum. Bu ifadelerin de Türkün atasını saptırmakla görevli mercilerce ortaya atıldığını ifade ediyorum. Sinan Meydan’ın buradaki rolünü bilemeyiz fakat Atatürk, Tarih kitapları boyunca kimseye hazret belirten sıfat ifadesi kullanmamıştır, diyerek konuyu günlük bir soruna taşımak istiyorum.

Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer boy adlarıyla Türkleri ırk olarak bölmeyi başaranlar bugün, DİN teması ile bölmeye güçlü bir şekilde hazırlanmış ve uygulamaya yaklaşık on yıldır geçmiştir.

Türkiye’ye on yıl önce gelen Asya kökenli araştırmacılarımızın, geldikleri zamandaki araştırmalarını on yıldır bitiremediğini burada söylemek isterim. Türkiye’ye bir araştırma yapmak için gelip, on yılda bu çalışmayı bitiremeyip seminer üstüne seminer veren dostlarımızın, neye hizmet ettiğini belki kendileri bile bilmiyor. Ama biz, bu çalışmaların hedefini tespit etmiş bulunmaktayız.

Asya kökenli kardeşlerimiz, Budist ve alternatif şaman din misyonerleri olarak Türkiye’de ‘Türkler, doğaüstü hiçbir şeye, hiçbir zaman inanmadı ve inanç olarak varı yoğu hepsi yerküre içindeydi’ diyerek, çok tanrıcılığı esas alan ifadelerle mevcut inanç sistemini bulandıran çabalar sergilemektedir.

Bizim, Türkün dini şudur, budur ve öyle kalmalıdır diye bir iddiamız yok. Ancak Türkü, Türkiye’den başka hiç bu kadar rahatsız etmeyen misyonerlerin aşırı çabaları, Türkiye’deki Türklerin aklını karıştırmaktan başka işi olmayan bu dostlarımızın ‘ASIL/ÖZ’ veya ‘KÖK’ ile ilgili neden bilimsel çalışmalar yapmayıp, sadece mitler üzerinde gittiğini sormakta zarar yok diye düşünüyorum.

Oruç aylarını, bahar başlangıcında yavruların doğması sebebiyle et yememekle sınırlayan, zaman dilimi olarak bahar başını işaret eden kişiler acaba bu orucu tutuyor mu? Neden Türkiye’deki Türklere yeni ibadetler öğretilmeye çalışılıyor?

Neden Türklere yeni yeni tanrılar gösteriliyor?

İşte burada bu misyoner grubun büyük bir hınçla nefret ettiği Halûk Tarcan’a kulak vermek isterim. TuvART.com’da Röportaj bölümünde seyredebileceğiniz Halûk Tarcan Söyleşimizde ‘Türklerde muazzam bir Tanrı inancı vardır.’ diyen Tarcan; tıpkı Kazım Mirşan hocası gibi hiç çok tanrı konusuna değinmiyor. Hatta özel olarak röportaj dışında sorduğumda da çok tanrılık konusunda ‘var’ diye bir yorum getirmiyor.

Kazım Mirşan ile TUVA konusunda yaptığım telefon görüşmemde de ‘Dinle ilgili ayrıca araştırma yapmaya, alanı olmadığından hiç bulaşmadığını, şimdi ise gücünün kalmadığını’ bizzat kendisi ifade etmiştir.

Kendisini rahmetle bir kez daha analım.

Yani Kazım Mirşan, 1000 yıl öncesinden 40 bin yıl evveline kadar okuduğu yazıtlarda TANRIyı okumuştur. Sadece bu kadar.

Çok tanrıcılık, daha sonraları farklı aşiretlerce uygulamaya alınmıştır. Ritüellere konu olan güçlerin tanrılaştığını biz de gözlemlemekteyiz.

Farklı aşiretler konusuna da yine kısa değinmekte fayda var.

ÖK ve ON adlı iki kardeşin Türkün en eski bilindik fertleri olduğunu Mirşan ve Tarcan’dan öğrenmekteyiz. Haluk Tarcan ifadeleriyle devam edecek olursak, On’lar daha sonra HUN olarak anılan grubu, ÖK’ler ise OĞUZ olarak anılan grubu oluşturmuştur.

Bu iki kardeşin giderek büyümesi, alt aşiretlerin imparatorluk dönemleri olan Bir – Oy – Bil; At – Oy – Bil, Törük Bil’de görülmesi şeklindedir. Bu aşiretlerin her birinin kendine ait ordularının, devletlerinin olduğu; aşiret başının da bugün ‘kürt’ diye bilinen kelimenin bizzat kendisi olduğunu yine Tarcan ifade etmektedir. ‘Gidip imparatorluk merkezinde şikâyet ediyorlar, onlar da diyor ki biz ne bilelim kürt (aşiret başkanın) bilir, git ona sor diyorlar’ diye konuyu açıklayan Halûk Tarcan; o zamandan bugüne aktarılan aşiretlerin kökünü ve şeklini bu halde bize aktarmaktadır.

Görüldüğü üzere çok eski zamanlardan beri süren ayak oyunları içinde farklı aşiretleri, Türkün tarihinden ayıklamak aslında çok da mümkün değildir.