YARATILIŞ HİKÂYESİ ‘TUVA’

Güncelleme tarihi: 9 Mar 2020


Atatürk ve Kayıp Kıta Mu - Sinan Meydan

‘Tuva Bir de Toba’ başlıklı yazımızda ifade ettiğimiz gibi ‘Tuva, sudan gelen’ anlamı da içermektedir fakat hangi sudan sorusu için bölge taraması yapmamız gerekir, demiştik.

Ancak araştırmalarımız, bizi hiç aklımızda olmayan bir noktaya götürdü.

Öncelikle SU üzerine araştırmalarımızı yoğunlaştırınca gördük ki; yaratılış hikayelerinin özünde bulunan done, sudan başka bir şey değildi. Üstelik bilimsel olarak da bu teyit edilen bir gerçekti.

Hatta Nuh Tufanında verilen ‘Yeniden Diriliş’ mitinde de yine ana tema su idi.

Bu anlamda en belirgin verilere Kuran’da rastlıyoruz.

Kuran’da otuza yakın ayette ‘Gökten su indirdik ve her canlıyı o sudan yarattık’ ifadesi defalarca tekrar edilip duruyordu.

Suyun gökten inmesinin ibretlik bir konu olduğunun altı çizilen Kuran ifadelerinde, en çarpıcı cümle ise şu şekildedir:

Hud Suresi 7. Ayet: O (Allah)’nun arşı da su üzerine idi.

Şimdi verileri sıraya alırsak; Toba Gölünden başlamamızda bir sakınca olmayacaktır. Çünkü tarihsel takvimde en net olay burada görülmektedir.

Endonezya'nın Sumatra Adasındaki Barisan Dağlarında yer alan ve dünyanın en büyük volkanik gölü olan Toba Gölü, Endonezya dilinde Danau Toba olarak ifade ediliyor. Son 2 ila 25 milyon yılın en büyük süper yanardağ patlaması sonucu oluşan Toba Gölü, 69 ile 77 bin yıl öncesine tarihleniyor. Toba Felaketi olarak literatüre geçen patlamanın birkaç hafta sürdüğü ifade ediliyor. Bu sırada etrafa saçılan yoğun gaz bulutu, güneşi engellemiş ve volkanik buzul döneminin yaşanmasına sebep olmuştur. O dönemde 60 milyon olduğu varsayılan dünya nüfusunun 10.000 kadar bir sayıya düştüğü ifade edilse de bu rakamlar net değildir. Sadece dünya nüfusunun önemli bir kısmının yok olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Doğa ile mücadelenin veya uyumlu yaşamanın sırrını bilen güçlü kişiler haricinde diğerlerinin yok olduğunu veya yok olma seviyesine kadar geldiğini söylemek mümkün. Bu noktada ifade edilen Afrika ile Hindistan’da nüfus yığılması olduğuna dair ifadeler de bir o kadar gerçek dışıdır. Endonezya'da gerçekleşen bu patlamanın mesela Avrupa'yı buzul altında bırakmasından o zamanki hava ve yaşam koşullarını, dolayısıyla tahribat seviyesini tahmin etmek mümkün olabilir.

Bitkilerin ve hayvanların da bu dönemde yok olmasının en büyük sebeplerinden biri de geniş bir coğrafyaya saçılan küllerdir. Bu küllerin, toplamda 1000 kilometre küp olarak on beş santim ile bir buçuk metre kalınlığında olduğunu söylersek, yaşamın ne derece ciddi bir sekteye uğradığını da anlayabiliriz. Bunun yanı sıra etrafa saçılan kaya parçaları da cabası... Toplamda etrafa saçılan maddelerin 2800 kilometre küp olduğu ifade edilmektedir.

Toba Felaketi olarak dillendirilen olay, sekiz iklim değişikliğine sebep olmuştur.

Bugün Toba Gölü çevresinde yaşayan kişiler kendini Bataks olarak ifade ediyor ve Ata İnancından vazgeçmiyor. Örneğin Haç'ın yanında ata ruhu için yapılan evleri ve onları diğer dünyaya taşıyan kayıkları, mezarlarda görebilirsiniz.

Bu noktadan hemen sonra gündemi meşgul eden bir diğer konuya geçmek istiyorum. Sinan Meydan’ın yazdığı Atatürk ve Kayıp Kıta Mu adlı kitabın 25. sayfasında ‘1922 yılında TBMM'nin 130. yılını açarken yaptığı konuşmada Türk tarihinin derinliğinden bahsederek’ Türklerin kökeni hakkında konuştuğu ifade edilmektedir. Buna göre Atatürk şöyle demiş: ‘Bu ölçeğe göre Türk Milletinin kökünün dayandığı Türk adındaki insan, insanlığın ikinci babası Nuh Aleyhisselamın oğlu Yafes'in oğlu olan ilk evrelerine biz de hoşgörü gösterelim.’

TBMM’nin ‘130. yılını açarken’ ifadesi ile Meydan, ne demek istemektedir? 1922 yılından 130 yılı çıkarırsak geriye 1792 kalmaktadır. Oysaki bildiğimiz kadarıyla Osmanlı’da ilk meclis, I. Meşrutiyetin ilanı ile 23 Aralık 1876 yılında gerçekleşmiştir. Bu sebeple Atatürk 130. Yılın açılış konuşmasını nasıl yapıyor? Şayet meclisin 13. Yılı bahis ise yine hesap müphemlik taşımaktadır. Çünkü 1876 + 13 = 1889 olmaktadır.

Şayet bahsedilen 130. Oturum ise… Meclis kayıtlarına baktığımızda 130. Oturumun 1922 değil 1921 yılında yapıldığını görüyoruz. 130. Oturuma ait birinci ve ikinci görüşmeleri okuduğumuzda ise Atatürk’ün hiç söz almadığını görüyoruz. Her iki oturuma ait belgenin web adresini yazının en altında bulabilir, bu tutanakları siz de okuyabilirsiniz. Olabilir ki bizim gözümüzden kaçan noktalar bulunabilir veya daha başka bir 130. Oturum olabilir. Bu anlamda geri dönüşünüzü beklemekteyim.

Burada Araştırmacı Yazar Sinan Meydan’ın araştırmalarını daha net bilgiler üzerinden bize açıklaması ve kaynak olan 130. meselesinin metnini bizlerle paylaşması yerinde olacaktır diye düşünmekteyim. Bunun haricinde şahsi detaya çok girmeden Yafes konusuna bakmayı uygun buluyorum.

Nuh'un kaynaklardaki soyağacı, aşağıdaki gibidir: Nuh: Sam – Ham – Yafes Yafes: Gomer – Magog – Meday – Yavan – TUVAL – Meşek -Tiras

Yani burada Yafes’in oğlu olarak acaba hangi OĞULU Atatürk, Türkün atası olarak gösteriyordu? Mesela TUVAL olabilir mi?

Bize kalırsa hiçbirisi… Cevaba geçmeden önce MU ile ilgili kitaptaki bazı aksak noktalara ışık tutmak zorundayım. Öncelikle Sinan Meydan’ın bu aksak ifadelerini yazayım, peşine de bunların neden aksak olduğuna dair cevabı vereyim: ‘Sayfa 10 : Atatürk 1930'lu yıllarda ileri sürdüğü Türk Tarih Tezi Kapsamında Kayıp Kıta Mu ve Türklerin Kökeni konusunda araştırmalar yaptırmıştı.

Sayfa 11: Atatürk'ün Kayıp Kıta Mu'yla ilgili çalışmaları 1938'den sonra unutuldu.

Atatürk ve Kayıp Kıta Mu ilişkisi Türkiye'de daha önce 1983 yılında gündeme geldi. Gürbüz Tüfekçi, 'Atatürk'ün okuduğu kitaplar' adlı çalışmasında Atatürk'ün kayıp kıta Mu hakkında okuduğu kitaplardan bahsetmişti. ... 1985'ten günümüze kadar Atatürk ve kayıp kıta Mu konusunda daha fazlasını söyleyen çıkmadı.

Sayfa 23: Öteden beri tarihle ilgilenen Atatürk, 1929 ve 1930 yıllarında günlerce Türk tarihi üzerinde çalıştı.

Sayfa 24: Atatürk, 30'lu yıllarda Türk tarihinin gizli kalmış yönlerini ortaya çıkarmak için olağanüstü bir çaba harcadı ve 'Türk Merkezli' yeni bir tarih tezi geliştirdi.

Sayfa 35: 'Kayıp Parça' Atatürk, dünyada geçerli olan klasik 'Batı merkezli tarih tezine' 1930'larda alternatif bir tarih teziyle (Türk Tarih Tezi) karşı çıkmıştır. Bu teze göre 1- Dünyanın en eski ulusu Türktür. 2- Türk Ulusunun bilinen ilk yurdu Orta Asya'dır. 3- Ari ırktan olan Orta Asya'daki ilk ileri uygarlığı yaratmışlardır. 4- Orta Asya'da doğal nedenlerle göç etmek zorunda kalan Türkler gittikleri yerlere ileri uygarlıklarını da götürmüşlerdir. 5 - Anadolu'ya gelen Türkler Hititleri, Frigleri, Lidyalıları; Mezopotamya'ya göç eden Türkler Sümerleri, Asurluları, Babillileri; Akdeniz'e göç eden Türkler Mısırlıları ve Avrupa'ya göç eden Türkler de Etrüskleri kurmuşlardır. Ege'ye göç eden Türkler ise Yunanlılardan çok daha önce bölgede ileri bir uygarlık yaratmıştır.

Sayfa 36: Atatürk bu haliyle Türk Tarih Tezi'nin henüz tamamlanmadığını düşünüyordu. Türk Tarih Tezi'nin en önemli parçası kayıptı. Bu kayıp parçanın bulunabilmesi için temel bir soruya yanıt bulunması gerekiyordu.

'Türklerin bilinen ilk yurdu Orta Asya'dır. Peki, ama Türkler Orta Asya'ya nereden, nasıl ve ne zaman gelmişlerdir?’

Aranan yanıtı yine Atatürk bulacaktı.