top of page

ASYA KİŞİSİ

Güncelleme tarihi: 9 Mar 2020


Asya Kişisi

Halûk Tarcan’ın DÜNYA TARİHİNİ DEĞİŞTİREN ÖNTÜRK KÜLTÜRÜ kitabının 125. Sayfasında şunlar yazıyor:

‘ASYA KİŞİSİ NEREDEN GELDİ? Bu konuda Kazım Mirşan’ın bulguları aşağıdadır: Büyük Okyanusta doğan bu kişiler, Güneydoğu Asya’da, Malezya yarımadasının batısındaki ANDAMAN adalarının doğduğu 100 kadar qalanın bulunduğu, yaşama elverişli yerelere TAMGALI SAY’ından APAM-IR (Pamir) yöresine, OM-OĞ’a yelpazelenerek inen yüksek dağların vadilerine, genelde beş iç denizin oluşturduğu Tropikal iklimli Orta Asya’ya (henüz Türkistan değil) yerleşmiş olmalıdırlar. Bu yıllar, Orta Asya KARA-TAU KÜLTÜRÜNÜN başladığı yıllardır. ÖNTÜRK KÜLTÜRÜNÜ BU TARİHTE BAŞLATTIĞIMIZ SANILMASIN!’

Burada Kara-Tau kültürünü Tuvart.com kültür sitemizde Röportaj kategorisinde sevgili Haluk Tarcan bölümünde okuyabilirsiniz. Ama acelesi olanlar için KaraTau kültürü hakkında yine aynı kitabın 124. Sayfasından bilgiler aktaralım.

‘KARA-TAU KÜLTÜRÜ İNSANLIĞA İLK ADIMLAR: Bu içdenizlerin ve bu denizlere akan nehirler ve kollarının oluşturduğu yüksek vadilerde hüküm süren sıcak ve rutubetli iklimin sağladığı imkanlar sayesinde; Orta Asya kişileri (henüz Türk değil) KABATAŞ (Paleolitik) Çağından başlayarak yüzbinlerce yıl süren çilelerle, insanlığa ilk adımlarını atmışlardır.

… Araştırmacı Vadim A. Ranov ‘Her şey Paleolitik (Kabataş) dönemde başlar' adlı makalesinde; - Her ne kadar TAŞ’ın işlenmesini bütün ayrımlarıyla biliyorsak da ilkel kişinin düşünce tarzı konusunda bilgimiz çok azdır; diye yazar.

Biz, Ranov’un meydana çıkarmış olduğu Kara-Tau kültürünü minnetle karşılarken bu araştırmaya ‘İlkel Orta Asya Kişisinin’ düşünce tarzını bildiğimizi katacağız ve 35 bin /12 – 10 binlerdeki üst Kabataş (Paleolitique superieur) döneminde, soyutlama yapabilen kafaya, düşünce yapısına sahip olarak yazının icadına ilk adımlarını attıklarını ortaya koyacağız. KARATAU KÜLTÜRÜ, insanın ilk adımını attığı, günümüzdeki Orta Tacikistan’da yani Orta Asya’nın güneyinde, yaklaşık milyon yıl önce doğmuştur. Bu, hiç şüphesiz Otokton Kültürdür (Ranov, s6/doss.Archeo.185-1993). Ranov’dan özetleyerek bazı terk edilmiş sanılan bilgilere dikkati çekerek yazımıza devam ediyoruz. Bütün araştırmacılar tarafından KABULLENMİŞ OLAN, İNSANın Afrika’da doğduğu hipotezine karşı, aynı milyon yıllarda Asya’da da İNSANIN VARLIĞINDAN VAZGEÇİLMİŞ DEĞİLDİR. Hatta son zamanlarda yeniden Asya’ya dönülmüştür.’

Bu notu, yazılarımız arasında bir ara gibi almamızın sebebi şu:

Atıp tutanlar olmuş ki; kaynaksız yazıyor.

Diyelim ki kaynak vererek yazdım.

Ne olacak?

Buyurun kaynakların bir kısmı burada.

Tacikistan’a mı gideceksiniz? Akademik kitapları mı karıştıracaksınız? Ne yapacaksınız?

Araştırma beyni olan, bir cümleden nerelere gider nerelere!

Mesela bir örnek vereyim.

Ben Güzel Sanatlar mezunu bir Grafik Tasarımcıyım ve armoni – şekil bilgilerim bana ortaya konan GÖKTÜRK DEVLETİnin bayrağına kafayı takmamı sağladı.

Öyle ya; ne tarihçiyiz, ne bayrakçı!

Niye kafayı takıyorsun, buymuş bayrak işte; desek de kendimize; hayır!

İçimizdeki o sorgulayıcı hınzır, durmaz asla.

Ve sora sora nereye geldik?

Önce nasıllığını anlatayım: TÜRK ARMONİ KARAKTERİNE BAKTIĞIMDA bu mavi ve bu yeşil, asla TÜRKÜN armoni eseri değildir dedim. Bu şekil (kurt imgesi) ise sanat tarihinde gördüğüm çizgilerle - desenlerle - estetik kaygı ile eşleşmiyor. Üstelik buradaki çizimde vahşilik ön planda. Üstelik Çin festivallerinde gördüklerimizle birebir aynı iken; hiçbir Türk çiziminde böyle dişi ön planda bir çizim görmedim. Bu çizim TÜRK DEĞİLDİR; diyerek sorgulamayı başlattım.

Karşımıza çıkan sonuç:

Bu GÖKTÜRK DEVLETİ BAYRAK ÇİZİMİ; Çin kaynaklarından alınmış.

Zaten GÖKTÜRK DEVLETİ diye de bir devlet yokmuş.

Akademisyenlerimizin de ifade ettiği gibi bu bir KABULDÜR. Göktürk adında bir TÜRK devleti yok ki bayrağı olsun! Bu devlet, Türük Bil'in son dönemlerdeki toprak alanları olup TÜRKİSTAN olarak dilimize yerleşmeye başlayan ifadenin karşılığı olan federasyondur. Doğu Türkistan da Çin ifadesi (bugünlerde Sincan - Ankara Sincan ile karıştırılmaması rica olunur) olup tarihimiz üzerinde kalem oynatılmanın tarihi geçmişi hakkında bize fikir verir. Her neyse;

Şimdi şöyle parlak bir zeka görsem keşke karşımda da çatır çatır kaynakları paylaşsam! Sevinirim.

Ama iki satır yazıyı okumaya bile üşenenlerin kaynak vermiyormuşuz diye dır dır etmelerini açık söyleyeyim; hiç de umursamıyorum.

YARATILIŞ HİKAYESİ TUVA adlı yazımızda SUDAN GELEN ifademize Sevgili Kazım Mirşan’ın da değerli yorumuna yer verdik.

Buyurun kaynak bağımlıları; söyleyin bakalım ne sonuç çıkardınız şimdi siz bu nottan?

Kaynağın da mı kaynağını istersiniz yoksa!

Bunlarla uğraşmıyorum, ilk ve son cevabımdır bu hususta. Yazılarımızı takip edenler için biz devam edelim; hepten de magazin yazısı olmasın.

KARATAU KÜLTÜRÜ ile ilgili Halûk Tarcan, serinin ilk kitabında biraz daha geniş bilgiler veriyor bize. Bu bilgiler yine Kazım Mirşan menşeli aktarma ifadelerdir.

Ve ORTA ASYA KİŞİSİ NEREDEN GELDİ başlığı ile şu satırları okuyoruz:

Kazım Mirşan'ın bu konudaki kanısı şöyledir (Altı Yarıq Tigin Mbb. Ank. 1978) : Büyük Okyanusta doğan kişiler Malezya yarım adasının batısındaki Andaman adalarına çıkmışlar. Oradan Birmanya'ya geçmişler. Su yollarını izleyerek Apam-Ir (Pamir)e, dünyanın çatısına varmışlar. Artık tam anlamıyla Asya'nın ortasındadırlar. Buradaki yüksek vadilerden, Orta Asya'da tropikal iklimi sağlamış olan BEŞ İÇDENİZden tam Orta Asya'yı çeviren OM-OĞ, Uçuğu Köl, Obıl Uçu, OĞ-UR köllerinin sahillerine yerleşmiş olacaklardır.

Yeryüzü şekillenirken, yaklaşık Hazar Denizi ile Moğolistan arasındaki alan TEK BİR İÇ DENİZDİ.

Yer toparlağındaki jeolojik değişimlerle bu denizden 160 milyon yıl önce KRETASE döneminde, Karadenizden (OQ-OZ ULIQ KÖL) Bükli Çöl (Gobi Çölü)e kadar olan alanda 5 büyük KÖL (İçdeniz) ve büyük bir bataklık meydana geldi.

1- Uçuğltır Köl, devamında Qara Köl kuruyarak, Hazar Denizi, Azak Denizi ve kuzeyde büyük bir ova oluştu.

2- OM-OĞ kuruyarak Akkum, Kızıl Kum, Kara Kum çöllerine dönüştü.

3- Uçuğuy Köl, taklaman çölü oldu.

4- Obıl Uçı, Balkaş Gölü ve Sarı ışık kum,

5- OĞ-UR, Bükli Çölün batı ucu,

6- OB-OL bataklık; Tundralar bölgesi...

Büyük okyanustan Orta Asya'ya geliniş tarihleri konusunda kat'i bir fikir yok.

Fakat evrensel uygarlığın ilk çilelerini çeken bu Okyanus kişilerinden, milyon yılda insanlığa ilk adımı atacak olan QARA-TAU KÜLTÜRÜ doğacak ve 'insanoğlunda BİLİNCİN oluşumu' bu milyon yıllarda başlayacaktır (V.A. RANOV). Qara-TAU Kültüründen de YENİTAŞ döneminde ÖN TÜRK KÜLTÜRÜ doğacaktır.

UÇUĞILTIR KÖL'ün kurumasından doğan TAKLAMAKAN ÇÖLÜ, İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanlığına kadar TARİH derslerinde, Atatürk'ün 'çok eskiden Orta Asya'da büyük bir göl vardır, sonradan bu kurudu ve atalarımız dünyanın dört bucağına göç ettiler' bulgusunun doğruluğu görülmektedir.

Bununla alay edildi.

"Orta Asya'da deniz yoktu, bunların hepsi uydurma" diye iddia edildi.

Evet, görüldüğü üzere Atatürk'ten başlayarak hocalarıma, bana varana kadar bir alay zinciri süregelmekte.

Fakat dediğim gibi, um-rum-da-dee-ğil.

64 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page